Skład osobowy Rady Miejskiej

IX Kadencja Radnych Rady Miejskiej w Gryfinie

1   Guga Rafał  - Przewodniczący Rady
2   Namieciński Tomasz  - Wiceprzewodniczący Rady
3   Zwoliński Piotr  - Wiceprzewodniczący Rady
4   Adamiak Roland  
5   Chmura – Nycz Magdalena  
6   Gatkowska Iwona  
7   Hajduk – Misiak Agnieszka  
8   Kasprzyk Elżbieta  
9   Krzak Roman  
10   Krysiak Roman  
11   Łozowiecki Leszek  
12   Misiuna – Gólcz Aleksandra  
13   Pazik Marcin  
14   Pęciak Anna  
15   Piasecki Jerzy  
16   Pieczyńska Magdalena  
17   Plis Karolina  
18   Puzik Maciej  
19   Sobczak Władysław  
20   Strzelczyk Mariusz  
21   Szmaja Zbigniew