Skład Komisji Rady

Komisje IX Kadencji Rady Miejskiej w Gryfinie

Komisja Rewizyjna

 1. Zbigniew Szmaja - Przewodniczący
 2. Elżbieta Kasprzyk
 3. Marcin Pazik
 4. Anna Pęciak
 5. Magdalena Pieczyńska
 6. Karolina Plis
 7. Mariusz Strzelczyk

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

 1. Anna Pęciak - Przewodnicząca
 2. Magdalena Chmura - Nycz
 3. Roman Krysiak - Zastępca Przewodniczącej
 4. Tomasz Namieciński
 5. Jerzy Piasecki

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska

 1. Władysław Sobczak - Przewodniczący
 2. Roland Adamiak
 3. Jerzy Piasecki
 4. Karolina Plis - Zastępca Przewodniczącego
 5. Maciej Puzik
 6. Piotr Zwoliński

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Elżbieta Kasprzyk - Przewodnicząca
 2. Iwona Gatkowska
 3. Agnieszka Hajduk - Misiak
 4. Roman Krzak
 5. Leszek Łozowiecki
 6. Aleksandra Misiuna - Gólcz
 7. Magdalena Pieczyńska
 8. Mariusz Strzelczyk – Zastępca Przewodniczącej

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Leszek Łozowiecki - Przewodniczący
 2. Agnieszka Hajduk - Misiak
 3. Roman Krzak
 4. Roman Krysiak
 5. Aleksandra Misiuna - Gólcz
 6. Karolina Plis
 7. Maciej Puzik
 8. Władysław Sobczak
 9. Zbigniew Szmaja