AUDYT WEWNĘTRZNY (Symbol BAW)

  Audytor Wewnętrzny:  Anna Myśko

  tel. 91-416-20-11 wew. 229

  email: audyt@gryfino.pl

 
  1. Audyt Wewnętrzny wykonuje swoje zadania w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych gminy, które nie są zobowiązane do samodzielnego prowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie odrębnych przepisów.
  2. Do zadań Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
    1. prowadzenie audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych gminy;
    2. prowadzenie niezależnej oraz obiektywnej działalności mającej na celu wspieranie Burmistrza oraz kierownika jednostki organizacyjnej gminy w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej;
    3. wykonywanie czynności doradczych na podstawie odrębnych przepisów.