Skład osobowy Rady Miejskiej

V Kadencja Radnych Rady Miejskiej w Gryfinie

Chmura – Nycz Magdalena - Gryfino XXI
Figas Tadeusz - Bezpartyjny Blok Samorządowy
Fischbach Kazimierz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Bezpartyjny Blok Samorządowy
Guga Rafał - Bezpartyjny Blok Samorządowy
Karzyńska – Karpierz Lidia - Gryfino XXI
Kasprzyk Elżbieta - Gryfińska Inicjatywa Samorządowa
Kawka Jacek - Gryfińska Inicjatywa Samorządowa
Kmieciak Wanda - niezależna
Kozakiewicz Zbigniew - Gryfińska Inicjatywa Samorządowa
Kułdosz Andrzej - Bezpartyjny Blok Samorządowy
Namieciński Tomasz - Gryfińska Inicjatywa Samorządowa
Nikitińska Janina - niezależna
Nikitiński Paweł - niezależny
Nycz Artur - Gryfino XXI
Para Marcin - Gryfińska Inicjatywa Samorządowa
Robak Eugeniusz - Bezpartyjny Blok Samorządowy
Różański Stanisław - niezależny
Sanecki Marek - Gryfińska Inicjatywa Samorządowa
Sawaryn Mieczysław  - Przewodniczący Rady Miejskiej - Gryfińska Inicjatywa Samorządowa
Skrzypiński Janusz  - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - niezależny
Sochaj Ireneusz - niezależny