Informacja o składzie osobowym, siedzibie i czasie pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie.

Informacja
o składzie osobowym, siedzibie i czasie pracy
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie

Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej:

Przewodniczący: Stanisław Fabian

Zastępca przewodniczącego: Małgorzata Racinowska

Członkowie:

  • Halina Piekarz
  • Dorota Szczepanowska
  • Wiesława Kubiak
  • Alicja Szacoń
  • Stanisław Osiński

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, pok. 26, tel. 416-22-10 (do godz. 1530) i 416-20-11 wew.226

Czas pracy Komisji w dniach: 25-26 listopada 2006 r.

Data, dzień tygodnia Godziny pracy
  25 listopada 2006 r.    800  - 1400
  26 listopada 2006 r.    od godz. 600