Informacja dla wyborców z 08.10.2007

 

Wyborco sprawdź czy jesteś ujęty w spisie wyborców

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie wyborców.

Sprawdzenia spisu wyborców dokonuje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie  w pokoju nr 4 (parter), w godzinach urzędowania.
Osoby zainteresowane przyjmowane są poza kolejnością.

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino
Henryk Piłat

 

Gryfino, dnia 8 października 2007r.