Informacjao składzie osobowym, siedzibie i czasie pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie.

Informacja
o składzie osobowym, siedzibie i czasie pracy
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie

Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej:

Przewodniczący: Stanisław Fabian
Zastępca przewodniczącego: Małgorzata Racinowska
Członkowie: Halina Piekarz
Wiesława Kubiak
Alicja Szacoń
Stanisław Osiński

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, pok. 26, tel. 416-22-10(do godz.1530) 416-20-11 wew.226

Czas pracy Komisji w dniach: od 31.10.2006r. – 10.11.2006r.
w okresie przyjmowania zgłoszeń kandydatów

Data, dzień tygodnia Godziny pracy
31.10.2006r. (wtorek) 1400 - 1530
06.11.2006r. (poniedziałek) 1400 - 1530
07.11.2006r. (wtorek) 1400 - 1530
08.11.2006r. (środa) 1400 - 1530
09.11.2006r. (czwartek) 1400 - 1530
10.11,2006r. (piątek) 1400 - 1530

Zastępca Przewodniczącego
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie

Małgorzata Racinowska

Gryfino, dnia 31.10.2006 r.