Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2006 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodach na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej
z dnia 19 października 2006 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodach na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz  wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - zarządzonych na dzień 12 listopada 2006  r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) Gminna Komisja Wyborcza w Gryfinie uchwala :

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodach na terenie miasta i gminy Gryfino  w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

§ 2

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych określają załączniki od nr 1 do nr  19 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, na stronie internetowej: www.bip.gryfino.pl
a składy osobowe poszczególnych obwodowych komisji wyborczych w siedzibach tych komisji.

    Zastępca Przewodniczącego
 Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie

 Małgorzata Racinowska

 

 

Załącznik Nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji

 1. Błaszkowska Teresa
 2. Antkowicz Emilia
 3. Sztangret Piotr
 4. Lidak Romualda
 5. Lisicka Agnieszka
 6. Litwiniuk Aleksandra
 7. Wiczkowska Nina
 8. Podgórska Dorota Karolina
 9. Lefik Barbara

 

Załącznik Nr 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji

 1. Petryniak Magdalena
 2. Mitręga Anna
 3. Bartczak Paweł
 4. Woroniecka-Poręba Grażyna
 5. Siedlecka Izabela
 6. Grochmalska Anna
 7. Dudek Agnieszka
 8. Ławicka Mirosława
 9. Grzegorczyk Agnieszka

 

Załącznik Nr 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji

 1. Wójciak Maja
 2. Sarwacka Grażyna
 3. Garstecka Elżbieta
 4. Młynarska Mirosława
 5. Sznigir Agnieszka
 6. Wróbel Sylwia
 7. Stańczyk Agnieszka
 8. Uroda Julita
 9. Czosnowski Krzysztof

 

Załącznik Nr 4

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji

 1. Plis Paweł Jarosław
 2. Sauter Henryka
 3. Wawrzyniak Anna
 4. Łoik Agnieszka
 5. Pietras Małgorzata
 6. Gałek Marlena
 7. Sauermann Malwina
 8. Rożko Sebastian
 9. Cieślak Daniel

 

Załącznik Nr 5

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji

 1. Białkowska Alicja
 2. Karmanowicz Dominika
 3. Muryń Bożena
 4. Żeglin Romana
 5. Zmaczyński Michał
 6. Stephani Anna
 7. Mularczyk Adriana
 8. Caryk Marcin
 9. Litwicka  Magdalena

 

Załącznik Nr 6

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji

 1. Fortuszniak Małgorzata
 2. Biernat Patrycja
 3. Góra Katarzyna
 4. Szymczyk Małgorzata
 5. Grochowska Wanda
 6. Wąsiel   Edward
 7. Wiącek Małgorzata
 8. Warkocz-Bulsa Elżbieta
 9. Kisielica Monika

 

Załącznik Nr 7

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji

 1. Bogołębska Katarzyna
 2. Sejdak Katarzyna
 3. Janowski Józef
 4. Sikorski Lech
 5. Lechowicz Monika
 6. Powiązka Jadwiga
 7. Rybacka Agnieszka
 8. Balul Bogumiła
 9. Duk Roman

 

Załącznik Nr 8

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji

 1. Łazęcka Sylwia Andżelika
 2. Szala Danuta
 3. Śmierzchalska  Karolina
 4. Stachów Dorota
 5. Pawlik Arkadiusz
 6. Widziajło Adam
 7. Cieśla Sylwia
 8. Orłowska  Anna
 9. Wilk – Makowska Anita

 

Załącznik Nr 9

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji

 1. Kowalczuk Jolanta Elżbieta
 2. Bloch Elżbieta
 3. Torczyński Przemysław
 4. Misiak Justyna
 5. Stawczyk Inga
 6. Ościk Iwona
 7. Kosatka Marta
 8. Stankiewicz Marzena
 9. Major Janina

Załącznik Nr 10

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji

 1. Wróblewska Helena
 2. Płuciennik Adam
 3. Haselbauer Izabela
 4. Sikorka Danuta
 5. Myszka Grzegorz
 6. Kroczyńska Weronika
 7. Gąsiewska Diana
 8. Romankiewicz Rafał
 9. Olchowska Aleksandra

Załącznik Nr 11

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Żabnicy

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji

 1. Serafin Ewa
 2. Jastrzębska Alicja
 3. Lak Aleksandra
 4. Myszka Anna
 5. Staszek Paulina
 6. Kurgan Bogusław
 7. Nadała Michał
 8. Kłobut Magdalena
 9. Pawłowski Krzysztof

 

Załącznik Nr 12

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w Radziszewie

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji

 1. Wójcik  Dorota
 2. Lewandowska Roksana
 3. Świątek Adam
 4. Lechowski Hubert
 5. Czyżniak Mirosław
 6. Małysa Paulina
 7. Pająk-Kalińska Lidia
 8. Kruszona Ewelina
 9. Tarka Mariusz

Załącznik Nr 13

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 w Wełtyniu

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji

 1. Sobczak Barbara
 2. Bigielmajer Izabela
 3. Dragan Katarzyna Olga
 4. Zaganiacz Justyna
 5. Pasierb Mateusz
 6. Jakubas Karol
 7. Klimaszewska Karolina
 8. Jaskuła Robert
 9. Bobrowicz Helena

Załącznik Nr 14

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Gardnie

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji

 1. Ziemba Przemysław
 2. Nowak Magdalena
 3. Nowak Zbigniew
 4. Karbońska Bogusława
 5. Stańczyk Mariusz
 6. Koleda Paulina
 7. Topol Jan
 8. Suchomski Antoni
 9. Satanowska Justyna

Załącznik Nr 15

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 w Chwarstnicy

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji

 1. Bukowska Wacława Wanda
 2. Bącela Katarzyna
 3. Zakrzewska Benedykta
 4. Wolińska Paulina
 5. Jastrzębska Teresa
 6. Biernat Alicja
 7. Szachnowski Tomasz Piotr
 8. Łopata Bożenna
 9. Andrusewicz Mariusz

 

Załącznik Nr 16

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16 w Borzymiu

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji

 1. Skrzypa Magdalena Katarzyna
 2. Hełminiak Agnieszka
 3. Więch Kamil
 4. Nowicka Izabela
 5. Kozłowska Zofia
 6. Bącela Grażyna
 7. Szczęsna Karolina
 8. Brzęczek Piotr
 9. Adamczyk Daniel

Załącznik Nr 17

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17 w Nowym Czarnowie

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji

 1. Bukowska Danuta
 2. Szala Michał
 3. Kiełbaśnik Wiktor
 4. Witeńko Jarosław
 5. Grochmalska Krystyna
 6. Stefańska Sławomira
 7. Golisowicz-Mockało Izabela
 8. Węsięrska Iwona
 9. Kida Małgorzata

Załącznik Nr 18

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18 w Pniewie

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji

 1. Staszak Natalia
 2. Mazur Milena
 3. Kulawiec Dorota
 4. Arcisz  Józef
 5. Kałachurska Wioletta
 6. Wilczek Paweł
 7. Szamański Marcin
 8. Ludwiczak Ewelina
 9. Czaczyk Jacek

Załącznik Nr 19

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19 w Dębcach

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji

 1. Stawicki Paweł
 2. Garstecki Marcin
 3. Ciemniak Maciej
 4. Brzęczek Karina
 5. Węgrzyn Mirosława
 6. Skórska Małgorzata
 7. Bara Barbara