OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 października 2006 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Gryfinie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Gryfinie
z dnia 23 października 2006 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Gryfinie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242) Gminna Komisja Wyborcza w Gryfinie podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Gryfinie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

W dniu 23 października 2006 r. Gminna Komisja Wyborcza w Gryfinie dokonała losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Gryfinie.

W wyniku losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:

  • Numer 16 – Komitet Wyborczy Wyborców Gryfińskie Porozumienie Samorządowe
  • Numer 17 – Komitet Wyborczy Wyborców Gryfińska Inicjatywa Samorządowa
  • Numer 18 – Komitet Wyborczy Wyborców Gryfińskie Przymierze Wyborcze
  • Numer 19 – Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Blok Samorządowy
  • Numer 20 – Komitet Wyborczy Wyborców Gryfińskie Forum Samorządowe

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Stanisław Fabian