KOMUNIKAT WYBORCZY w sprawie spotkania członków obwodowych komisji wyborczych.

Gryfino, dnia 20 października 2006 r.

 

KOMUNIKAT WYBORCZY

Pierwsze spotkanie członków obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 27 października 2006 r. (piątek) w sali nr 34 (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16.

Celem spotkania jest wybór przewodniczącego komisji i jego zastępcy oraz zapoznanie członków komisji z ich  obowiązkami.

 

Godziny spotkań:

  • komisje od nr 1 do nr 6 (włącznie) – o godz. 1200
  • komisje od nr 7 do nr 12 (włącznie) – o godz. 1300
  • komisje od nr 13 do nr 19 (włącznie) – o godz. 1400

 

 

Urzędnik Wyborczy
Miasta i Gminy Gryfino

Beata Kryszkowska

 

 

Pouczenie:
Członek obwodowej komisji wyborczej może być odwołany ze składu komisji, między innymi, w razie nieobecności na pierwszym posiedzeniu i niewyjaśnienia w ciągu dwóch dni przyczyny nieobecności (§ 12 uchwały Państwowej komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych … -
M.P. Nr 61 poz. 641).