KOMUNIKAT WYBORCZY informuje się pełnomocników wyborczych/osoby upoważnione, że w dniu 19 października 2006 r. (czwartek) odbędzie się publiczne losowanie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.

Gryfino, dnia 17 października 2006 r.

 

KOMUNIKAT WYBORCZY

SEO.0040.1.-1/06

 

W związku ze zgłoszeniem przez komitety wyborcze kandydatów do każdej obwodowej komisji wyborczej na terenie miasta i gminy Gryfino w liczbie przekraczającej największy dopuszczalny skład komisji, na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r.  Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) informuję pełnomocników wyborczych/osoby upoważnione, że w dniu 19 października 2006 r. (czwartek) odbędzie się publiczne losowanie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.

Miejsce losowania:
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16,
pokój 25 ( I. piętro), godz. 1400

 

Zastępca Przewodniczącego
Gminnej Komisji Wyborczej
w Gryfinie

Małgorzata Racinowska