W y c i ą g z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 6 października 2006 r. zmieniającego postanowienie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.

W y c i ą g
z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 6 października 2006 r.
zmieniającego postanowienie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

 

 

Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 3 i art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159,  poz. 1547 ze zm.) postanawiam zmienić swoje postanowienie z dnia 28 września 2006 r., znak DSZ-720-1/06 w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w następujący sposób:

...
§ 10

Ze składu Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie:

  1. odwołać Bogusławę Figlarz i Jarosława Grzybowskiego,
  2. powołać Izabelę Świderek i Stanisława Fabiana.


§ 30

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Komisarz Wyborczy w Szczecinie

Marian Szabo