OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 października 2006 r. podające do publicznej wiadomości obowiązujące numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Lista załączników:
OBWIESZCZENI_o_obwodach_-.10.2006r..pdf [152645 bajtów]