Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

Informacja dla wyborców

W celu umożliwienia uczestnictwa w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. wyborcy niepełnosprawni, a także osoby o ograniczonej sprawności ruchowej będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu w celu dojazdu i powrotu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego na terenie Miasta i Gminy Gryfino.
W tym celu potrzebę taką należy zgłosić w dniu wyborów pod nr telefonu 416-22-10
(Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie,  ul. 1 Maja 16) w godz. 800 - 1900.
 

Gryfino, dnia 20 września 2005 r.

URZĘDNIK WYBORCZY
Miasta i Gminy Gryfino

Beata Kryszkowska