Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XLIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z  dnia 27.08.2009

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe: 1.otwarcie obrad i stwierdzenie quorum - przegłosowanie zmian do porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 15

Za:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Wanda Kmieciak

 Tomasz Namieciński

 Stanisław Różański

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

Wstrzymało się:

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe: 2.przyjęcie protokołów: z XLI i XLII sesji. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 15

Za:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Stanisław Różański

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino - DRUK Nr 2/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Lidia Karzyńska-Karpierz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Artur Nycz

 Stanisław Różański

 Marek Sanecki

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

 

Wstrzymało się:

 Andrzej Kułdosz

 

 

 

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno
- DRUK Nr 3/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Lidia Karzyńska-Karpierz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Artur Nycz

 Stanisław Różański

 Marek Sanecki

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Gryfino - przegłosowanie wniosku radnego Tadeusza Figasa
Radni głosowali następująco:  
Za: 1
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Tadeusz Figas

 

 

 

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Rafał Guga

 Lidia Karzyńska-Karpierz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Janina Nikitińska

 Marek Sanecki

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 

Wstrzymało się:

 Kazimierz Fischbach

 Andrzej Kułdosz

 Tomasz Namieciński

 Paweł Nikitiński

 Artur Nycz

 Stanisław Różański

 Ireneusz Sochaj

 

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Gryfino - przegłosowanie wniosku radnego Rafała Gugi
Radni głosowali następująco:  
Za: 1
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Rafał Guga

 

 

 

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Lidia Karzyńska-Karpierz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Marek Sanecki

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

 

 

Wstrzymało się:

 Kazimierz Fischbach

 Wanda Kmieciak

 Paweł Nikitiński

 Artur Nycz

 Stanisław Różański

 

 

 

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Gryfino - według wariantu A - DRUK Nr 4/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Lidia Karzyńska-Karpierz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Artur Nycz

 Stanisław Różański

 Marek Sanecki

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

 

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas

 

 

 

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres do dnia 31.08.2012 r. lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. 1 Maja nr 10, z przeznaczeniem na cele, związane z działalnością statutową -
DRUK Nr 5/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Lidia Karzyńska-Karpierz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Stanisław Różański

 Marek Sanecki

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

 

Nie głosowało:

 Artur Nycz

 

 

 

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., aportu w postaci prawa własności nieruchomości - przegłosowanie wniosku radnego Pawła Nikitińskiego
Radni głosowali następująco:  
Za: 3
Przeciw: 15
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Lidia Karzyńska-Karpierz

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 

Przeciw:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Tomasz Namieciński

 Artur Nycz

 Marcin Para

 Stanisław Różański

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

Wstrzymało się:

 Marek Sanecki

 

 

 

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz

 

 

 

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., aportu w postaci prawa własności nieruchomości - z autopoprawką Burmistrza - DRUK Nr 6/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Tomasz Namieciński

 Artur Nycz

 Marcin Para

 Stanisław Różański

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

Przeciw:

 Lidia Karzyńska-Karpierz

 

 

 

Wstrzymało się:

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Marek Sanecki

 

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Gryfino oraz dalszego postępowania z nimi - DRUK Nr 7/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 18

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Marcin Para

 Stanisław Różański

 Marek Sanecki

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

Nie głosowało:

 Artur Nycz

 Ireneusz Sochaj

 

 

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt - DRUK Nr 8/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Artur Nycz

 Marcin Para

 Marek Sanecki

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

 

 

Wstrzymało się:

 Stanisław Różański

 

 

 

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 9/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 2
Przeciw: 15
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Tadeusz Figas

 Stanisław Różański

 

 

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Artur Nycz

 Marcin Para

 Marek Sanecki

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

Wstrzymało się:

 Kazimierz Fischbach

 

 

 

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie - DRUK Nr 10/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Artur Nycz

 Marcin Para

 Stanisław Różański

 Marek Sanecki

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

 

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino ­ rejon ulicy Targowej - DRUK Nr 11/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Artur Nycz

 Marcin Para

 Stanisław Różański

 Marek Sanecki

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

 

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino na obszarach położonych w obrębach: Parsówek, Drzenin, Sobieradz oraz Sobiemyśl - DRUK Nr 12/XLIII

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Artur Nycz

 Marcin Para

 Stanisław Różański

 Marek Sanecki

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

 

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały o uchyleniu Uchwały Nr XXXIV/357/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 - DRUK Nr 13/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Artur Nycz

 Marcin Para

 Stanisław Różański

 Marek Sanecki

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

 

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - DRUK Nr 14/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Artur Nycz

 Marcin Para

 Stanisław Różański

 Marek Sanecki

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

 

 

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz

 

 

 

Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 - z autopoprawką Burmistrza - DRUK Nr 15/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Marcin Para

 Stanisław Różański

 Marek Sanecki

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz

 

 

 

Wstrzymało się:

 Artur Nycz

 

 

 

Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - DRUK Nr 18/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Artur Nycz

 Marcin Para

 Stanisław Różański

 Marek Sanecki

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

 

 

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz

 

 

 

Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do Stowarzyszenia Rybackiego Pojezierza Myśliborskiego - DRUK Nr 19/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Artur Nycz

 Marcin Para

 Stanisław Różański

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

 

Przeciw:

 Marek Sanecki

 

 

 

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Wanda Kmieciak

 Paweł Nikitiński