Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Wybory Prezydenta RP – 20 czerwca 2010r.

Komunikat
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Informuję wyborców Miasta i Gminy o zmianie w podziale Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, obwody głosowania oraz zmianie siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Powyższe zmiany zostały przyjęte uchwałami Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2010 r. (uchwały: Nr LII/555/10, Nr LII/556/10 i Nr LII/557/10).
W związku z powyższym należy zapoznać się z treścią Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 maja 2010r., które zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenia na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, stronie internetowej – www.bip.gryfino.pl (zakładka „Wybory”), na słupach ogłoszeniowych i przystankach autobusowych na terenie miasta oraz na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Gryfino.

Gryfino, dnia 14 maja 2010r.