Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
LIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 19 lipca 2010 r. o godz. 1400

I. Sprawy regulaminowe:

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy rzeczowej na sfinansowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejścia przez m. Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową – DRUK Nr 1/LIV

 1. dyskusja
 2. podjęcie uchwały

III. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok – DRUK Nr 2/LIV.

 1. dyskusja
 2. podjęcie uchwały

IV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok – DRUK Nr 3/LIV.

 1. dyskusja
 2. podjęcie uchwały

V. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 4/LIV.

 1. dyskusja
 2. podjęcie uchwały

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Bartkowo – DRUK NR 5/LIV.

 1. dyskusja
 2. podjęcie uchwały

VII. Wolne wnioski i informacje.