OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 października 2010 r. o obowiązujących numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Lista załączników:
OBWIESZCZENIE [170710 bajtów]