Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie z dnia 22 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w dniu 5 grudnia 2010 r.

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie
z dnia 22 listopada 2010 r.


o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

w dniu 5 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta. burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Gryfinie stwierdza, co następuje:

§ 1.

 1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. żaden z 6 kandydatów nie został wybrany na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 2. W dniu 5 grudnia 2010 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
 3. Kandydatami na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w ponownym głosowaniu są:
  1. PIŁAT HENRYK ANDRZEJ
   zgłoszony przez KWW Bezpartyjny Blok Samorządowy
    
  2. SAWARYN MIECZYSŁAW EDWARD
   zgłoszony przez KWW GIS Komitet Wyborczy M. Sawaryna
    
 4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 8.00 do 22.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 21 listopada 2010 r.

§ 2.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej widomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
 2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie

Mirosław Lebuda