Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

Informacja
dla wyborców niepełnosprawnych

Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im następujące uprawnienia: 

  1. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach
  2. Prawo do głosowania korespondencyjnego.
  3. Prawo do głosowania przez pełnomocnika.
  4. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  5. Głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
  6. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym.