KOMUNIKAT WYBORCZY z dnia 17 września 2011r.

Gryfino, dnia 17 września 2011r.

KOMUNIKAT WYBORCZY

W związku ze zgłoszeniem przez komitety wyborcze większej liczby kandydatów do obwodowych komisji wyborczych niż ustawowa liczba osób – do Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21 i 22 powołanie członków nastąpi  w drodze publicznego losowania.

Informuję pełnomocników wyborczych/osoby upoważnione, że w dniu 19 września 2011r. odbędzie się publiczne losowanie składów osobowych ww. obwodowych komisji wyborczych.
Miejsce losowania: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, sala 34, godz. 1500