Informacje o uprawnieniach wyborców

Informacje o uprawnieniach wyborców

  1. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach.
  2. Prawo do głosowania korespondencyjnego.
  3. Prawo do głosowania przez pełnomocnika.
  4. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  5. Głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
  6. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym.