Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji d/s referendum lokalnego

Wzory zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji d/s referendum lokalnego

Termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji d/s referendum lokalnego upływa w dniu 18 maja 2012 r. o godzinie 15.30.