ROK 2024

Nr interp. Imię i nazwisko radnego Data złożenia Przedmiot Data odpowiedzi
1/24 Zbigniew Szmaja 23.05.24 Brak przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kościelnej 14.06.2024
2/24 Zbigniew Szmaja 23.05.24 Brak miejsc parkingowych na terenie miasta 14.06.2024
3/24 Piotr Zwoliński 23.05.24 Poprawa bezpieczeństwa na ul. Mickiewicza i ul. Krasińskiego 20.06.2024
4/24 Piotr Zwoliński 23.05.24 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na odcinku Gryfino-Borzym 20.06.2024
5/24 Piotr Zwoliński 23.05.24 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Niepodległości w Gryfinie 20.06.2024
6/24 Rafal Guga 23.05.24 Miejsca parkingowe w okolicy osiedla przy ul. Flisaczej w Gryfinie 14.06.2024
7/24 Rafal Guga 23.05.24 Stan nawierzchni ul. Borówkowej i ul. Jagodowej w Żórawiach 14.06.2024
8/24 Magdalena Pieczyńska 23.05.24 Montaż ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie 14.06.2024
9/24 Magdalena Pieczyńska 23.05.24 Przyszłość pracowni GDK mieszczących się w Pałacyku pod Lwami 18.06.2024
10/24 Magdalena Pieczyńska 23.05.24 Utworzenie wybiegu dla psów 28.06.2024
11/24 Magdalena Pieczyńska 23.05.24 Ustawienie lustra drogowego na ul. Szczecińskiej w Gryfinie 14.06.2024
12/24 Tomasz Namieciński 5.06.2024 Niedrożna kanalizacja deszczowa w Gardnie 25.06.2024
13/24 Tomasz Namieciński 5.06.2024 Zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych w Gardnie 25.06.2024
14/24 Tomasz Namieciński 5.06.2024 Likwidacja dzikiego wysypiska w Gardnie 19.06.2024
15/24 Maciej Puzik 12.06.2024 Wypowiedzenie Powiatowi Gryfińskiemu porozumienia w zakresie kultury fizycznej. 16.07.2024
16/24 Leszek Łozowiecki 17.06.2024 Naprawa kanalizacji deszczowej w Daleszewie 05.07.2024
17/24 Zbigniew Szmaja 18.06.2024 Stworzenie parkingu miejskiego na części nieużytkowanej targowiska 28.06.2024
18/24 Zbigniew Szmaja 18.06.2024 Montaż zjazdów dla wózków na terenie dworca PKP w Gryfinie. 05.07.2024
19/24 Leszek Łozowiecki 18.06.2024 Zły stan dróg w miejscowości Łubnica 28.06.2024
20/24 Piotr Zwoliński 27.06.2024 Remonty dróg powiatowych 08.07.2024
21/24 Piotr Zwoliński 27.06.2024 Utrzymanie porządku wzdłuż ul. Krasińskiego w Gryfinie 08.07.2024
22/24 Piotr Zwoliński 27.06.2024 Poprawa bezpieczeństwa na ul. Asnyka w Gryfinie 08.07.2024
23/24 Rafal Guga 27.06.2024 Organizacja Marszu Życia Stowarzyszenia Amazonek „Ewa” 16.07.2024
24/24 Rafal Guga 27.06.2024 Stan nawierzchni ul. Borówkowej i Jagodowej w m. Żórawie  
25/24 Rafal Guga 27.06.2024 Dotacja dla Powiatu Gryfińskiego w związku z realizacją porozumienia o prowadzeniu zadań w zakresie kultury fizycznej 16.07.2024
26/24 Tomasz Namieciński 08.07.2024 Dot. ulicy Słonecznej w Gardnie  
27/24 Tomasz Namieciński 08.07.2024 Dot. oznaczenia tablicami informacyjnymi ronda w Gardnie  
28/24 Tomasz Namieciński 08.07.2024 Dot. oznaczenia ronda w Gardnie