Oświadczenia majątkowe radnych na początek V kadencji

Magdalena Chmura-Nycz


1. Oświadczenia majatkowe 
[121805 bajtów]

2. Oświadczenia majatkowe 
[138436 bajtów]

3. Oświadczenia majatkowe 
[156849 bajtów]

4. Oświadczenia majatkowe 
[123421 bajtów]

5. Oświadczenia majatkowe 
[45532 bajtów]