UMiG - telefony wewnętrzne

                                                             Spis telefonów wewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

tel.   91-416-20-11   następnie numer wewnętrzny 

Budynek przy ul. 1 Maja 16
Nr pokoju Nazwa wydziału Nazwisko i imię pracownika Nr telefonu
PIWNICA
001 Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Iwona Dąbro-Adamiak 260
Inspektor Ochrony Danych Katarzyna Misiewicz-Staszak - z-ca IOD
Główny specjalista z zakresu BHP Arkadiusz Pawlik
002 Wydział Organizacyjny  Kadry Wiesława Siwek 141
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska 101
Beata Pawlik 151
003 Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego  (Obrona Cywilna) Andrzej Wiśniewski - kierownik 333
Radosław Kaliński 339
Krzysztof Jewsiej 309
007 Archiwum Izabela Buckowska 107
012 Referat Informatyki Daniel Adamczyk - kierownik referatu 350
013 Referat Informatyki Ryszard Stempiński 305
Sylwester Krystecki 315
016 Straż Miejska - Strażnicy SM Roman Rataj - komendant
Arkadiusz Rybicki - z-ca komendanta
186
Adam Jędrzejczyk
Piotr Kawka
Robert Kukiełka
Monika Byrczak
Aneta Kuczyńska
Damian Stawierej
Dominik Ratajczak
286
Straż Miejska - Dyżurni SM Piotr Janik
Edyta Kaniecka
Joanna Popławska
Mariusz Morawiak
Krzysztof Pietras
PARTER
1 Wydział Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Aneta Raciborska - naczelnik, kierownik USC
Justyna Satanowska - z-ca naczelnika,
z-ca kierownika USC
201
2 Wydział Organizacyjny Beata Ludwiczak - naczelnik
Izabela Buckowska - z-ca naczelnika
202
3 Urząd Stanu Cywilnego Aneta Kuźma 103
Izabela Kozak 203
Renata Kuryło
4 Referat Spraw Obywatelskich Beata Karolczyk
Ewelina Leszczyńska
204
5 Referat Spraw Obywatelskich Anna Fortuna 205
6 Wydział Organizacyjny Agnieszka Szuster
Izabela Karyczak
316
6a Wydział Organizacyjny
Biuro Obsługi Interesantów
Sandra Ebert 106
7 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Kinga Rataj  207
Magdalena Wicińska 307
8 Wydział Gospodarki Komunalnej Natalia Haselbauer
Robert Kulawiec
Robert Adameczek
208
9 Referat Inwestycji Joanna Owczarek 209
10 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Paulina Chojnacka 210
Małgorzata Łuszcz
Anna Gorgiel-Samek
310
11 Wydział Inwestycji i Rozwoju Mariusz Andrusewicz - naczelnik
Agnieszka Wernikowska  - z-ca naczelnika
311
Referat Inwestycji (BMI.RI) Adrian Kardynalczyk 111
Referat Rozwoju (BMI.RR) Izabela Machniak
Justyna Siwek-Matura
Karolina Pawlak
211
Anna Rudnik 399
Referat Inwestycji (BMI.RI) Agnieszka Traczykowska
12 Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP)
Referat Planowania Przestrzennego (BMP.RP)
Justyna Krysiak 212
Małgorzata Lewandowska 242
Beata Szczepańska 312
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP)
Referat Ochrony Środowiska (BMP.ROŚ)
Jacek Czaczyk 112
Angelika Jagła-Błasiak 241
13 Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP) Joanna Ekiert - naczelnik
 
113
14 Wydział Gospodarki Komunalnej Małgorzata Wojdyła
Maja Wójciak
214
Daria Ewald 314
15 Wydział Gospodarki Komunalnej Mariusz Tarka  - naczelnik
Agnieszka Juszczak - z-ca naczelnika
215
16 Sekretarz Miasta i Gminy Janina Major 216
17 Wydział Organizacyjny Olga Ostrówka
Monika Ferens
217
18 Skarbnik Miasta i Gminy Beata Blejsz 218
19 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Iwona Szymańska-Ciepłucha - naczelnik
Agnieszka Żelech  - z-ca naczelnika
219
PIĘTRO
20 Wydział Finansowo-Księgowy Agnieszka Jewsiej 220
Małgorzata Dzierbicka
Katarzyna Głowacka-Krysiak
320
21 Wydział Finansowo-Księgowy Gabriela Tołpa
Iwona Adamczyk
121
Dorota Duchowska 221
22 Wydział Finansowo-Księgowy Małgorzata Smołuch 122
Anna Juszczak 222
23 Wydział Zamówień Publicznych Anna Bednarska
Beata Nowakowska
Paulina Zakrzewska
223
24 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Małgorzata Furtak 124
Agnieszka Wierszyłowska
Aneta Sadowska
224
Sylwia Wróbel 324
26 Wydział Zamówień Publicznych Angelika Szulc - naczelnik 226
27 Biuro Obsługi Rady Alicja Kowalska - kierownik 327
Monika Majewska 127
Edyta Matyszczyk 227
28 Wydział Finansowo-Księgowy Milena Swieboda - naczelnik
Maria Waszczyk - z-ca naczelnika
228
29 Audyt Wewnętrzny Anna Myśko 229
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP) Katarzyna Krasowska - architekt miejski 329
30 Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Paweł Nikitiński 230
31 Sekretariat Burmistrza Karolina Grąbczewska 231
32 Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn 232
33 Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Tomasz Miler 233

                           Wydziały poza budynkiem Urzędu Miasta i Gminy

Budynek "Bank Pekao SA" ul. Parkowa 3
Nazwa wydziału Nr pokoju Pracownicy wydziału Nr telefonu
Referat Zarządzania Majątkiem Gminy 200 Monika Kołaczkowska  - kierownik referatu 421
Alicja Januszewska
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 201 Teresa Drążek - naczelnik 401
Edyta Welzandt - z-ca naczelnika 411
202   402
Andżelika Mielczarek 412
203 Izabela Szczepańska 403
Małgorzata Biniak-Gutkowska 413
204 Joanna Słowikowska 414
Żaneta Snoch 424
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych /
Referat Spraw Społecznych
205 Sebastian Plaugo 415
Ewa Filip 453
209 Grzegorz Jastrowicz - naczelnik 450
210 Magdalena Puzik 463
Daniel Pietras 409
211 Barbara Lefik-Żarczyńska - kierownik referatu 451
Alicja Kubiak 461
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / Referat Edukacji 212 Swietłana Sochaj - z-ca naczelnika 462
  452
Magdalena Januszewska 472
Marta Karpicka 482
Referat Promocji i Komunikacji Społecznej 213   400
Małgorzata Wasiluk - kierownik referatu 425
Tomasz Tarnowski 473