UMiG - telefony wewnętrzne

                                                             Spis telefonów wewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

tel.   91-416-20-11   następnie numer wewnętrzny 

Budynek przy ul. 1 Maja 16
Nr pokoju Nazwa wydziału Nazwisko i imię pracownika Nr telefonu
PIWNICA
001 Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Iwona Dąbro-Adamiak 260
Audyt Wewnętrzny Anna Myśko 250
002 Wydział Organizacyjny  Kadry, BHP Anna Wójciak 141
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska 101
Małgorzata Kurpińska 151
003 Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego  (Obrona Cywilna) Andrzej Wiśniewski - kierownik 333
Henryk Nowakowski 339
007 Archiwum Izabela Buckowska 107
012 Referat Informatyki Daniel Adamczyk - kierownik referatu 350
013 Referat Informatyki Ryszard Stempiński 305
Ryszard Olejarz 315
016 Straż Miejska Roman Rataj - komendant
Arkadiusz Rybicki - z-ca komendanta
186
Adam Jędrzejczyk
Piotr Kawka
Robert Kukiełka
Iwona Stępień
Radosław Kaliński
Anna Zawierucha
Michał Dudek
286
PARTER
1 Urząd Stanu Cywilnego
Referat Spraw Obywatelskich
Aneta Raciborska - naczelnik wydziału
Justyna Satanowska - z-ca naczelnika
201
2 KASA Katarzyna Głowacka-Krysiak 202
3 Urząd Stanu Cywilnego Aneta Kuźma - z-ca kierownika USC 203
Izabela Kozak
Renata Kuryło
4 Referat Spraw Obywatelskich Anna Fortuna
Beata Karolczyk
Joanna Popławska
204
6 Wydział Organizacyjny Beata Ludwiczak - naczelnik
Izabela Buckowska - z-ca naczelnika
Olga Ostrówka
316
Monika Ferens 206
6a Wydział Organizacyjny
Biuro Obsługi Interesantów
Agnieszka Szuster 106
Sandra Ebert
Małgorzata Biniak-Gutkowska
156
7 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Kinga Rataj 
Joanna Kowalska
207
Magdalena Wicińska 307
8 Wydział Gospodarki Komunalnej Iwona Adamczyk
Marta Kokosza
208
9 Wydział Inwestycji i Rozwoju Joanna Owczarek
Tomasz Tarnowski - plastyk miejski
209
10 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Wiesława Siwek
Aneta Sadowska
210
  310
11 Referat Inwestycji (BMI.RI) Mariusz Andrusewicz - naczelnik
Marcin Stawicki - z-ca naczelnika
311
Daria Koczan
Adrian Kardynalczyk
111
Referat Rozwoju (BMI.RR) Justyna Siwek-Matura 211
Katarzyna Birkenfeld-Ból
Katarzyna Łabuda
399
12 Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP) Jacek Czaczyk 112
Marta Bachtiak 212
Beata Szczepańska 312
Małgorzata Lewandowska 242
Angelika Jagła-Błasiak 241
13 Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP) Joanna Ekiert - naczelnik
Janina Major  - z-ca naczelnika
113
14 Wydział Gospodarki Komunalnej Małgorzata Wojdyła
Natalia Szatanik
214
Daria Ewald 314
15 Wydział Gospodarki Komunalnej Mariusz Tarka  - naczelnik
Agnieszka Juszczak - z-ca naczelnika
215
16 Sekretarz Miasta i Gminy Ewa Sznajder 216
17 Wydział Organizacyjny Bożena Szewczuk 217
18 Skarbnik Miasta i Gminy Beata Blejsz 218
19 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Iwona Szymańska-Ciepłucha - naczelnik
Agnieszka Żelech  - z-ca naczelnika
219
PIĘTRO
20 Wydział Finansowo-Księgowy Anna Juszczak 220
Małgorzata Smołuch 320
21 Wydział Finansowo-Księgowy Gabriela Tołpa 121
Dorota Duchowska 221
22 Wydział Finansowo-Księgowy Sylwia Skrzyniarz 122
Małgorzata Dzierbicka 222
23 Wydział Zamówień Publicznych Alicja Buczkowska-Jóśkowiak
Anna Bednarska
 223
24 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Małgorzata Furtak 124
Sylwia Wróbel 224
Agnieszka Rosińska
26 Wydział Zamówień Publicznych Angelika Szulc - naczelnik
Agnieszka Wernikowska  - z-ca naczelnika
226
27 Biuro Obsługi Rady Alicja Kowalska - kierownik 327
Agnieszka Grzegorczyk 127
Edyta Matyszczyk 227
28 Wydział Finansowo-Księgowy Milena Swieboda - naczelnik
Maria Waszczyk - z-ca naczelnika
228
29 Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP) Katarzyna Krasowska - architekt miejski 329
30 Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Paweł Nikitiński 230
31 Sekretariat Burmistrza Karolina Grąbczewska 231
32 Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn 232
33 Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Tomasz Miler 233

                           Wydziały poza budynkiem Urzędu Miasta i Gminy

Budynek "Bank Pekao SA" ul. Parkowa 3
Nazwa wydziału Nr pokoju Pracownicy wydziału Telefon
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
200   400
201 Teresa Drążek - naczelnik 401
Edyta Welzandt - z-ca naczelnika 411
202 Barbara Bara 402
Edyta Sztylke 412
203 Izabela Szczepańska 403
Izabela Ziemska-Walczak 413
204 Urszula Ksel 414
Żaneta Snoch 424
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych /
Referat Spraw Społecznych
205 Leszek Ludwiniak 415
Małgorzata Wasiluk 425
209 Alicja Kubiak 409
210 Grzegorz Jastrowicz - naczelnik 450
211 Barbara Lefik-Żarczyńska - kierownik referatu 451
Ewa Filip 461
213   453
Barbara Stachoń 463
Daniel Pietras 473
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / Referat Edukacji 212 Swietłana Sochaj - z-ca naczelnika 462
Magdalena Januszewska 472
Marta Karpicka 482