Burmistrz Miasta i Gminy

  Burmistrz Miasta i Gminy - Mieczysław Sawaryn
  tel.  91-416-22-10
  e-mail  gmina@gryfino.pl
 

Ze względu na zagrożenie epidemiczne skargi i wnioski mieszkańców  przyjmowane są  w formie pisemnej,
elektronicznej na adres gmina@gryfino.pl oraz telefonicznej w godzinach pracy Urzędu.