Informacja o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm) określa zasady rekrutacji obowiązujące przy przeprowadzaniu naborów na wolne stanowiska urzędnicze. W tym miejscu będą publikowane ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino, a także informacje o wynikach przeprowadzanych naborów.

Oferty pracy

Tytuł ogłoszenia Data ogłoszenia Zakończenie naboru
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie, Przedszkola Nr 4 w Gryfinie.    2024-05-13   Nie 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza nabór na Sekretarza Miasta i Gminy Gryfino w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie    2024-04-24   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie   2024-03-29   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie   2023-12-27   Tak 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zarządzania Majątkiem Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie   2023-10-02   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie, ul. 9 Maja 4, 74-101 Gryfino   2023-09-19   Nie 
NAbór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie   2023-09-05   Tak 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie   2023-08-17   Tak 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie   2023-08-02   Tak 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w Referacie Spraw Społecznych   2023-07-12   Tak 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w Referacie Spraw Społecznych   2023-06-22   Tak 
Centrum Sportu i Rekreacji ul. Wodnika 1, 74-100 Gryfino OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE   2023-06-15   Nie 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie, ul. 9 Maja 4, 74-101 Gryfino   2023-05-22   Nie 
Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie, Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy, Szkoły Podstawowej w Gardnie, Przedszkola Nr 2   2023-05-18   Tak 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w Referacie Spraw Społecznych   2023-03-30   Tak 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami    2023-01-24   Tak 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w Referacie Spraw Społecznych   2023-01-20   Tak 
Nabór na Sekretarza Miasta i Gminy Gryfino   2022-12-14   Tak 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami   2022-12-07   Tak 
Nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Referacie Zarządzania Majątkiem Gminy.   2022-11-25   Tak 
Nabór na Sekretarza Miasta i Gminy Gryfino   2022-11-18   Tak 
Centrum Sportu i Rekreacji ogłasza nabór na świadczenie usług w zakresie BHP i ppoż.   2022-11-18   Nie 
Centrum Sportu i Rekreacji ul. Wodnika 1, 74-100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   2022-11-15   Nie 
Nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Referacie Zarządzania Majątkiem Gminy   2022-11-04   Tak 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami   2022-10-14   Tak 
Nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Referacie Zarządzania Majątkiem Gminy   2022-09-19   Tak 
Nabór na wolne stanowisko kierownicze w Referacie Zarządzania Majątkiem Gminy   2022-09-19   Tak 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami   2022-09-19   Tak 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w Referacie Spraw Społecznych   2022-09-09   Tak 
Informacja o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, w Referacie Inwestycji   2022-08-05   Tak 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2022-07-28   Tak 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Zamówień Publicznych   2022-07-21   Tak 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, w Referacie Rozwoju   2022-06-09   Tak 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, w Referacie Inwestycji   2022-06-09   Tak 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej   2022-06-09   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora: Przedszkola nr 1 w Gryfinie, Przedszkola nr 4 w Gryfinie i Przedszkola nr 5 w Gryfinie   2022-05-24   Tak 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Planowania Przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska   2022-05-18   Tak 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Komunalnej   2022-04-28   Tak 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2022-05-06   Tak 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w Referacie Spraw Społecznych   2022-04-14   Tak 
Nabór na zastępstwo w Wydziale Gospodarki Komunalnej   2022-04-14   Tak 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w Referacie Rozwoju   2022-04-07   Tak 
Centrum Sportu i Rekreacji ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze   2022-02-08   Tak 
Nabór na zastępstwo audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie    2022-02-03   Tak 
NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Straży Miejskiej   2022-01-27   Tak 
Nabór na zastępstwo audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie   2022-01-18   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Biurze Obsługi Rady    2022-01-13   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - inspektor w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami   2021-12-31   Tak 
NABÓR na zastępstwo w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska   2021-12-28   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Referacie Informatyki   2021-12-16   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2021-12-15   Tak 
Nabór na zastępstwo audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie   2021-12-10   Tak 
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie   2021-11-29   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. transportu zbiorowego w Wydziale Gospodarki Komunalnej   2021-11-19   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2021-10-05   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. płac w Wydziale Organizacyjnym   2021-10-05   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Straży Miejskiej   2021-09-20   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO INSPEKTORA w Referacie Rozwoju w Wydziale Inwestycji i Rozwoju   2021-08-20   Tak 
NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Straży Miejskiej   2021-08-10   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. gospodarki odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej   2021-07-06   Tak 
NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Straży Miejskiej   2021-07-02   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTOR w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami   2021-06-10   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Straży Miejskiej   2021-04-19   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Organizacyjnym   2021-04-09   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Straży Miejskiej    2021-04-08   Tak 
NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2021-03-26   Tak 
NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Straży Miejskiej   2021-02-10   Tak 
NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Straży Miejskiej   2021-01-07   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Referacie Rozwoju w Wydziale Inwestycji i Rozwoju   2020-09-21   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Referacie Rozwoju w Wydziale Inwestycji i Rozwoju   2020-09-04   Tak 
NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Straży Miejskiej   2020-09-04   Tak 
NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Straży Miejskiej   2020-08-07   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Zamówień Publicznych   2020-07-28   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Straży Miejskiej   2020-07-03   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Straży Miejskiej   2020-06-10   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 1/4 etatu   2020-06-10   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy ul. Długa 20, 74-100 Gryfino   2020-06-04   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Straży Miejskiej   2020-06-02   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych - główny specjalista   2020-05-22   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2020-05-08   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Straży Miejskiej   2020-03-13   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Straży Miejskiej   2020-02-24   Tak 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE – Kierownika Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej   2019-12-27   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Zamówień Publicznych   2019-12-24   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Zamówień Publicznych   2019-12-03   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. wymiaru podatków lokalnych w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2019-10-03   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. wymiaru podatków lokalnych w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2019-09-04   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Straży Miejskiej   2019-08-16   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. księgowości analitycznej oraz windykacji w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2019-08-12   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Gospodarki Komunalnej    2019-08-06   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych   2019-07-19   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Straży Miejskiej   2019-07-05   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. poboru i windykacji należności niepodatkowych w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2019-07-05   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Straży Miejskiej   2019-05-22   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie, ul. Zygmunta Krasińskiego 29   2019-05-22   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Referacie Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Rozwoju   2019-05-16   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie, Przedszkola Nr 3 w Gryfinie   2019-04-29   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Inwestycji i Rozwoju – Referat Rozwoju   2019-03-19   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Finansowo-Księgowym    2019-01-18   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. poboru i windykacji należności niepodatkowych w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2019-01-11   Tak 
Nabór na zastępstwo na stanowisko urzędnicze w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - Referat Planowania Przestrzennego   2019-01-07   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Zamówień Publicznych   2018-12-13   Tak 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - zastępca głównego księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie   2018-10-22   Tak 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Główny Księgowy w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie   2018-10-22   Tak 
Ogłoszenie konkursu na stanowiska głównego księgowego i zastępcy głównego księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie   2018-10-22   Nie 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - podinspektor ds. sprzedaży nieruchomości gminnych w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami   2018-10-02   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - podinspektor ds. ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami   2018-10-02   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych w Żłobku Miejskim w Gryfinie   2018-09-12   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Biurze Obsługi Rady   2018-08-23   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych – Referat Spraw Społecznych   2018-07-26   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. ochrony środowiska i przyrody   2018-07-12   Tak 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju   2018-07-06   Tak 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Główny Księgowy   2018-06-25   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy oraz Szkoły Podstawowej w Gardnie   2018-06-04   Tak 
OGŁOSZENIE NABORU NA STANOWISKO PSYCHOLOGA w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie   2018-04-18   Tak 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Główny Księgowy   2018-02-12   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie   2018-03-16   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Koordynator ds. komunikacji   2018-02-05   Tak 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Główny Księgowy   2018-01-23   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Koordynatora ds. komunikacji   2018-01-12   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Finansowo - Księgowym   2017-12-19   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO INSTRUKTORSKIE - Instruktor terapii w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie   2017-12-13   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO INSTRUKTORSKIE - Instruktor terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie   2017-12-13   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie   2017-10-30   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Gospodarki Komunalnej   2017-10-20   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PIELĘGNIARKI/ POŁOŻNEJ w Żłobku Miejskim w Gryfinie   2017-10-16   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie   2017-10-12   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Inwestycji i Rozwoju   2017-10-03   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - Referat Planowania Przestrzennego   2017-09-19   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami   2017-09-05   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Inwestycji i Rozwoju   2017-07-18   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Inwestycji i Rozwoju   2017-06-02   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Inwestycji i Rozwoju   2017-05-11   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Straży Miejskiej   2017-05-10   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. gospodarki odpadami W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ   2017-02-10   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - specjalista – plastyk miejski w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - Referat Planowania Przestrzennego   2017-01-18   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - inspektor–architekt miejski w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji   2016-12-27   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Organizacyjnym   2016-12-16   Tak 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie   2016-10-04   Tak 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie   2016-09-22   Tak 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - kierownik Gminnego Centrum Zarządzenia Kryzysowego   2016-09-19   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska   2016-06-10   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie   2016-06-02   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji   2016-04-14   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   2016-03-08   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji - umowa na zastępstwo do 30.06.2016   2016-02-26   Tak 
OGŁOSZENIE NABORU na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy Domu „Senior - WIGOR”   2016-01-14   Tak 
OGŁOSZENIE NABORU na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Dziennego Domu „Senior - WIGOR”   2016-01-14   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Kontroli Wewnętrznej   2016-01-07   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Wydział Zamówień Publicznych   2016-01-07   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Organizacyjnym   2015-12-28   Tak 
OGŁOSZENIE NABORU na wykonywanie czynności w zakresie zadań pielęgniarki w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Gryfinie   2015-11-27   Tak 
OGŁOSZENIE NABORU na wykonywanie czynności pomocniczych, w tym sprzątanie w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Gryfinie   2015-11-27   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – Referat Strategii i Rozwoju   2015-11-20   Tak 
OGŁOSZENIE NABORU DO PROWADZENIA ZAJĘĆ w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" w Gryfinie w zakresie czynności wykonywanych przez psychologa, pedagoga, fizykoterapeutę i opiekuna   2015-11-20   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – Referat Strategii i Rozwoju   2015-11-13   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - stanowisko ds. remontów i inwestycji w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – Referat Inwestycji   2015-11-09   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kasjer w Wydziale Finansowo - Księgowym   2015-11-03   Tak 
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE   2015-10-30   Tak 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pomoc administracyjna w Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji   2015-10-29   Tak 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji    2015-09-17   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji    2015-07-28   Tak 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie   2015-07-23   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich (stanowisko ds. remontów i inwestycji)   2015-05-13   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich (pozyskiwanie środków zewn.)   2015-05-13   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska   2015-04-17   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich   2015-04-02   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich   2015-04-02   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych   2015-03-06   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Audytor Wewnętrzny   2014-12-17   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Audytor Wewnętrzny   2014-07-17   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Audytor Wewnętrzny   2014-05-12   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Audytor Wewnętrzny   2014-03-20   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji   2013-12-06   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska   2013-07-30   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Organizacyjnym   2013-07-10   Tak 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych    2013-04-03   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE – Dyrektor Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie   2012-12-05   Tak 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych    2012-08-02   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Referacie Spraw Obywatelskich   2012-06-22   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, przy ul. Niepodległości 16, 74-100 Gryfino   2012-04-27   Tak 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie zatrudni na zastępstwo na kierowniczym stanowisku urzędniczym audytora wewnętrznego   2012-04-19   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Finansowo-Księgowym   2012-01-27   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami   2011-11-17   Tak 
Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na stanowisko: Pracownik ds. koordynowania Projektów   2011-06-22   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji   2011-06-20   Tak 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie zatrudni recepcjonistę   2011-06-08   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji   2010-09-28   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Spraw Społecznych   2010-05-20   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza   2010-05-11   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie   2010-05-05   Tak 
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główna księgowa 1/2 etatu   2010-01-05   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska   2009-11-09   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Spraw Społecznych   2009-10-15   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.   2009-10-15   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Spraw Społecznych   2009-09-28   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - inspektor w Kontroli Wewnętrznej   2009-06-26   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie, Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Łużyckiej 22 w Gryfinie.   2009-05-07   Tak 
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko księgowej.   2009-03-25   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska   2008-12-16   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2008-10-30   Tak 
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie zatrudni samodzielnego referenta ds. targowiska miejskiego w Gryfinie.   2008-09-15   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Biurze Informacji i Promocji   2008-08-08   Tak 
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie zatrudni samodzielnego referenta ds. targowiska miejskiego w Gryfinie.   2008-06-26   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektor Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie   2008-06-02   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół przy ul. Gryfińskiej 19 w Chwarstnicy oraz Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości 1 w Gardnie.   2008-05-28   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Finansowo-Księgowym   2008-05-09   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Finansowo-Księgowym   2008-05-09   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Biura Informacji i Promocji   2008-05-09   Tak 
NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji - Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich   2008-04-18   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2008-04-10   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2008-03-11   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Aplikant w Straży Miejskiej   2008-03-06   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w wymiarze 1/2 etatu ds. ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego w Gminnym Centrum Reagowania   2008-02-18   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent w Referacie Spraw Obywatelskich   2008-01-25   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2008-01-25   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2008-01-25   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym   2008-01-04   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2007-11-27   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor w Biurze Informacji i Promocji   2007-11-23   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.   2007-11-22   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkursy na stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 4 przy ul. Łużyckiej 24 w Gryfinie.   2007-11-06   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały przy ul. Wojska Polskiego 11 w Gryfinie.   2007-11-06   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor w Biurze Informacji i Promocji   2007-08-16   Tak 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino ogłasza nabór na stanowisko kierownika Zakładu Usług Komunalnych   2007-08-14   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor w Kontroli Wewnętrznej   2007-08-10   Tak 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino ogłasza nabór na stanowisko kierownika Zakładu Usług Komunalnych   2007-07-26   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - kasjer w Wydziale Finansowo-Księgowym   2007-07-06   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 5 w Gryfinie, ul. Żeromskiego 12   2007-07-04   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - referent w Wydziale Finansowo-Księgowym   2007-05-31   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Aplikant w Straży Miejskiej   2007-05-31   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor w Kontroli Wewnętrznej   2007-05-31   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie, ul. Łużycka 22   2007-05-14   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza   2007-05-02   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor ds. pozyskiwania środków finansowych   2007-04-23   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor w Kontroli Wewnętrznej   2007-03-09   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska   2007-01-15   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.   2006-12-04   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent w Wydziale Organizacyjnym   2006-10-31   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych   2006-09-29   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Aplikant w Straży Miejskiej   2006-09-22   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent w Referacie Spraw Obywatelskich   2006-08-07   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.   2006-08-04   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym   2006-08-04   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2006-07-24   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Księgowy w Zakładzie Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Gryfinie WYMIAR CZASU PRACY: 1/2 etatu   2006-06-09   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Dyrektor Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie   2006-05-25   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Aplikant w Straży Miejskiej   2006-03-24   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent w Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji   2006-03-24   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.   2006-03-24   Tak