Numer konta bankowego

 

 1. Dla osób płacących w Polsce
  Na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie
  nr  61 1240 3855 1111 0010 1241 6308

 2. Dla osób płacących poza granicami Polski
  SWIFT:  PKOPPLPW
  IBAN:    PL61124038551111001012416308

przyjmowane są szeroko pojęte wpłaty, stanowiące dochód Gminy Gryfino w szczególności z następujących tytułów:

I. podatków lokalnych:

 • podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
 • podatek rolny od osób fizycznych,
 • podatek leśny od osób fizycznych,
 • łączne zobowiązanie pieniężne,
 • podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
 • podatek od posiadania psa (zniesiony z wyjątkiem zaległości za lata ubiegłe),

II. opłaty należne Gminie Gryfino

 • opłata skarbowa,
 • opłata za użytkowanie wieczyste,
 • opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • opłata targowa,
 • opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
 • opłata za udostępnienie danych osobowych,
 • opłata adiacencka,
 • opłata planistyczna,
 • opłata za zajęcie pasa drogowego,
 • opłata lokalizacyjna,

III. inne należności stanowiące dochód Gminy Gryfino:

 • czynsz dzierżawny (za grunty i lokale),
 • mandaty karne kredytowane wystawione przez Straż Miejską w Gryfinie,
 • grzywna oświatowa,
 • cena ze sprzedaży nieruchomości (gruntowych i lokalowych),
 • koszty upomnień
 • kary porządkowe nakładane w toku postępowania podatkowego