Zastępcy Burmistrza

  Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy
  tel. 91-416-22-10
   
  Paweł Nikitiński
  e-mail  gmina@gryfino.pl
   
  Tomasz Miler
   e-mail  gmina@gryfino.pl
   
  Ze względu na zagrożenie epidemiczne skargi i wnioski mieszkańców  przyjmowane są  w formie pisemnej,
elektronicznej na adres gmina@gryfino.pl oraz telefonicznej w godzinach pracy Urzędu.