Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Zarządzenia dotyczące budżetu2020-09-30 13:32:57Agnieszka Jewsiejmodyfikacja danych
Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2020-09-30 13:27:46Agnieszka Jewsiejnowa pozycja
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gryfino, na podstawie art. 37 ust. 1 ufp2020-09-30 11:21:17Agnieszka Jewsiejnowa pozycja
Wzory deklaracji podatkowych2020-09-30 10:49:23Iwona Szymańska-Ciepłuchanowa pozycja
DEKLARACJA o wysokości opłaty2020-09-30 10:46:31Iwona Szymańska-Ciepłuchanowa pozycja
Decyzje środowiskowe2020-09-30 08:10:04Jacek Czaczyknowa pozycja
ROK 20202020-09-29 15:33:23Alicja Kowalskazmiana danych
Rok 20202020-09-29 15:10:49Aleksandra Stodulnanowa pozycja
Wyniki głosowania2020-09-29 13:05:42Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2020-09-29 12:59:45Andrzej Wiśniewski nowa pozycja
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami2020-09-29 12:51:04Teresa Drążekzmiana danych
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych2020-09-29 12:41:23Edyta Sztylkenowa pozycja
Akty prawa miejscowego 2020r.2020-09-29 12:15:33Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Uchwały dotyczące budżetu2020-09-29 12:08:17Agnieszka Jewsiejmodyfikacja danych
Sesja nr XXV2020-09-29 11:47:31Joanna Ekiertnowa pozycja
Zapis audio przebiegu sesji2020-09-25 10:47:39Ryszard Stempińskinowa pozycja
Sprawozdania Burmistrza od 29.10.20142020-09-25 10:46:17Alicja Kowalskanowa pozycja
Nieruchomości2020-09-25 10:38:20Urszula Kselnowa pozycja
Zamówienia do 30.000 euro2020-09-25 09:32:51Magdalena Ochockanowa pozycja
Zapis wideo przebiegu sesji2020-09-25 08:42:41Ryszard Stempińskinowa pozycja
Zapisy wideo przebiegu sesji2020-09-25 08:37:13Ryszard Stempińskinowa pozycja
Zapisy audio przebiegu sesji2020-09-25 08:35:13Ryszard Stempińskizmiana danych
Protokół z obrad2020-09-25 08:16:39Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Protokół z obrad2020-09-25 08:13:12Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Informacje o przydatności wody do spożycia2020-09-24 15:17:23Maja Wójciaknowa pozycja
Rejestr petycji - Burmistrz2020-09-24 12:02:05Adrian Kardynalczyknowa pozycja
Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino2020-09-24 12:00:09Izabela Buckowskanowa pozycja
Opinie Komisji do projektów uchwał2020-09-24 08:25:10Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2020-09-23 12:29:18Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2020-09-23 12:28:08Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2020-09-23 12:25:50Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2020-09-23 12:23:23Edyta Matyszczyknowa pozycja
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z terenu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej2020-09-22 09:10:30Janina Majormodyfikacja danych
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości2020-09-22 09:05:44Janina Majorzmiana danych
Przyjęcie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska2020-09-22 08:57:59Janina Majorzmiana danych
Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków2020-09-22 08:52:38Joanna Ekiertzmiana danych
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie2020-09-22 08:43:50Joanna Ekiertzmiana danych
Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu2020-09-22 08:34:13Janina Majornowa pozycja
Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest2020-09-21 15:43:18Janina Majorzmiana danych
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia2020-09-21 15:39:44Joanna Ekiertzmiana danych
Zatwierdzenie ugody właścicieli gruntów ustalającej zmianę stanu wód na ich gruntach2020-09-21 15:34:47Janina Majorzmiana danych
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej2020-09-21 15:30:19Janina Majorzmiana danych
Porządek obrad2020-09-21 15:07:24Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2020-09-21 15:00:58Edyta Matyszczyknowa pozycja
Oferty pracy2020-09-21 12:01:21Małgorzata Ważyńska-Piaskowskanowa pozycja
Zamówienia powyżej 30.000 euro2020-09-18 20:25:01Anna Bednarskanowa pozycja
Regulamin obowiązujący od 18.09.2020 r.2020-09-18 14:35:26Małgorzata Ważyńska-Piaskowskanowa pozycja
Porządek obrad2020-09-18 14:19:46Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2020-09-18 14:13:10Edyta Matyszczyknowa pozycja
Zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego2020-09-17 14:45:21Joanna Ekiertzmiana danych