Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
ROK 20212021-02-26 12:59:00Alicja Kowalskanowa pozycja
Zarządzenia dotyczące budżetu2021-02-26 12:55:27Agnieszka Jewsiejmodyfikacja danych
Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2021-02-26 12:52:18Agnieszka Jewsiejnowa pozycja
Zamówienia do 30.000 euro2021-02-26 09:02:01Agnieszka Wernikowskanowa pozycja
Protokół z obrad2021-02-26 08:58:07Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Zapisy audio przebiegu sesji2021-02-26 08:16:17Ryszard Stempińskizmiana danych
Zapisy wideo przebiegu sesji2021-02-26 08:14:40Ryszard Stempińskinowa pozycja
Rok 20212021-02-25 13:17:35Zbigniew Boguckinowa pozycja
Decyzje środowiskowe2021-02-25 10:10:53Jacek Czaczyknowa pozycja
Zamówienia powyżej 30.000 euro2021-02-25 10:07:58Agnieszka Wernikowskanowa pozycja
Porządek obrad2021-02-24 11:52:52Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2021-02-24 11:40:39Edyta Matyszczyknowa pozycja
Opinie Komisji do projektów uchwał2021-02-24 11:14:21Edyta Matyszczyknowa pozycja
Nieruchomości2021-02-24 10:29:42Małgorzata Biniak-Gutkowskanowa pozycja
Rok 2021 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2021-02-24 10:24:13Andrzej Wiśniewski nowa pozycja
Porządek obrad2021-02-24 08:11:47Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2021-02-24 08:04:23Edyta Matyszczyknowa pozycja
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego2021-02-23 10:44:31Mariusz Andrusewiczzmiana danych
Zaświadczenie o rewitalizacji2021-02-23 10:30:51Justyna Chatkowskanowa pozycja
Zamówienia do 130 000 złotych2021-02-22 15:27:24Mariusz Gałanowa pozycja
Porządek obrad2021-02-22 15:11:12Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2021-02-22 15:04:04Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2021-02-19 14:24:32Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2021-02-19 14:21:27Edyta Matyszczyknowa pozycja
Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino2021-02-19 11:42:04Izabela Buckowskanowa pozycja
Rejestr petycji - Burmistrz2021-02-19 11:37:09Izabela Buckowskanowa pozycja
Akty prawa miejscowego 2020r.2021-02-17 11:05:20Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Akty prawa miejscowego 2021 r.2021-02-17 11:02:24Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
UMiG - telefony wewnętrzne2021-02-17 10:59:07Administratorzmiana danych
Porządek obrad2021-02-17 09:44:27Alicja Kowalskanowa pozycja
Lista obecności2021-02-17 09:22:50Alicja Kowalskanowa pozycja
Materiały na sesję2021-02-17 08:16:01Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Informacje o przydatności wody do spożycia2021-02-16 15:23:06Maja Wójciaknowa pozycja
ROK 20212021-02-16 14:33:05Izabela Buckowskanowa pozycja
Strona główna2021-02-16 13:01:11Administratorimport
Terminarz posiedzeń Komisji Rady2021-02-16 07:52:29Edyta Matyszczykmodyfikacja danych
Porządek obrad2021-02-15 15:37:59Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
DEKLARACJA o wysokości opłaty2021-02-12 09:27:36Iwona Szymańska-Ciepłuchanowa pozycja
Oferty pracy2021-02-10 15:10:14Wiesława Siweknowa pozycja
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.2021-02-09 12:35:29Justyna Satanowskanowa pozycja
Konsultacje społeczne dotyczące Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Gryfino na lata 2021-2026.2021-02-09 12:22:33Leszek Ludwiniakmodyfikacja danych
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników2021-02-05 10:24:38Magdalena Januszewskazmiana danych
Rejestr petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Gryfinie2021-02-04 14:14:23Alicja Kowalskazmiana danych
Rejestr petycji - Rada Miejska2021-02-04 14:11:11Alicja kowalskanowa pozycja
Informacje na temat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gryfino2021-02-04 12:50:06Iwona Szymańska-Ciepłuchazmiana danych
Sprawozdania Burmistrza od 29.10.20142021-02-04 10:59:26Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Sesja nr XXXI2021-02-03 10:42:22Alicja Kowalskanowa pozycja
Zapis audio przebiegu sesji2021-02-02 13:33:53Ryszard Stempińskinowa pozycja
Zapis wideo przebiegu sesji2021-02-02 13:11:47Ryszard Stempińskinowa pozycja
Zapis audio przebiegu sesji2021-02-02 13:07:42Ryszard Stempińskinowa pozycja