Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Rejestr petycji - Burmistrz2019-08-23 07:44:21Izabela Buckowskanowa pozycja
Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino2019-08-23 07:43:00Izabela Buckowskanowa pozycja
Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2019-08-22 15:36:24Agnieszka Wernikowskanowa pozycja
Zamówienia powyżej 30.000 euro2019-08-22 15:22:18Agnieszka Wernikowskanowa pozycja
Rok 20192019-08-21 14:31:36Justyna Chatkowskanowa pozycja
Nieruchomości2019-08-21 14:01:40Izabela Ziemska-Walczaknowa pozycja
Terminarz posiedzeń Komisji Rady2019-08-21 13:55:43Edyta Matyszczyknowa pozycja
Materiały na sesję2019-08-20 10:27:52Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Zarządzenia dotyczące budżetu2019-08-20 10:19:16Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2019-08-20 10:14:46Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Jednostki organizacyjne Gminy2019-08-20 09:01:26Grzegorz Jastrowiczmodyfikacja danych
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej2019-08-19 15:50:16Beata Ludwiczaknowa pozycja
Spółki Gminy2019-08-19 14:49:14Administratorimport
Porządek obrad2019-08-19 14:41:48Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Oferty pracy2019-08-16 12:08:48Małgorzata Ważyńska-Piaskowskanowa pozycja
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 2019-08-16 10:49:21Beata Ludwiczaknowa pozycja
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na lata 2019-20252019-08-13 08:21:25Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Zamówienia do 30.000 euro2019-08-12 15:59:23Anna Bednarskanowa pozycja
Udostępnienie danych jednostkowych (osobowo-adresowych) z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL2019-08-09 08:47:08Justyna Satanowskazmiana danych
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich2019-08-09 08:20:02Aneta Raciborskazmiana danych
ROK 20192019-08-08 14:17:15Alicja Kowalskanowa pozycja
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności2019-08-07 09:38:31Żaneta Snochnowa pozycja
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami2019-08-07 09:35:02Teresa Drążekzmiana danych
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty2019-08-07 09:23:37Żaneta Snochnowa pozycja
Proporcjonalne naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w związku z wygaśnięciem tego prawa2019-08-07 09:00:07Teresa Drążekmodyfikacja danych
UMiG - telefony wewnętrzne2019-08-06 14:34:35Administratorimport
Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności2019-08-06 12:48:23Justyna Satanowskazmiana danych
Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych2019-08-06 12:46:16Justyna Satanowskazmiana danych
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej2019-08-06 11:42:09Iwona Szymańska-Ciepłuchamodyfikacja danych
Zwrot podatku akcyzowego2019-08-02 13:35:58Iwona Szymańska-Ciepłuchamodyfikacja danych
Zachodniopomorski Program Antysmogowy w Gminie Gryfino2019-08-01 12:20:02Janina Majornowa pozycja
UMiG - adresy e-mail2019-07-31 11:07:22Ryszard Stempińskinowa pozycja
Lista obecności2019-07-29 12:02:14Edyta Matyszczyknowa pozycja
Informacje o przydatności wody do spożycia2019-07-25 12:04:33Natalia Szataniknowa pozycja
Prawa osób, których dane dotyczą - klauzule informacyjne2019-07-24 12:35:18Ryszard Stempińskinowa pozycja
Akty prawa miejscowego 2019r.2019-07-24 11:34:50Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego2019-07-23 08:14:51Swietłana Sochajnowa pozycja
Dyżury Radnych2019-07-17 09:29:09Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Lista obecności2019-07-17 08:48:39Edyta Matyszczyknowa pozycja
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ (Symbol BMK)2019-07-12 14:27:20Administratorimport
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (Symbol BWG)2019-07-12 14:25:05Administratorimport
Regulamin obowiązujący od 01.01.2017r.2019-07-12 13:31:10Izabela Buckowskanowa pozycja
ZESPÓŁ DO SPRAW ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA (Symbol BQ)2019-07-04 13:36:26Angelika Szulcnowa pozycja
Wzory deklaracji podatkowych2019-07-04 11:33:12Iwona Szymańska-Ciepłuchanowa pozycja
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino2019-07-02 11:26:42Joanna Ekiertnowa pozycja
Lista obecności2019-06-28 13:41:26Alicja Kowalskanowa pozycja
Porządek obrad2019-06-28 13:39:23Alicja Kowalskanowa pozycja
Protokół z obrad2019-06-28 13:21:37Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Zapisy audio przebiegu sesji2019-06-28 13:04:47Ryszard Stempińskinowa pozycja
Zapis audio przebiegu sesji2019-06-28 13:02:18Ryszard Stempińskinowa pozycja