Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2020-05-25 14:55:47Małgorzata Ważyńska-Piaskowskanowa pozycja
Strona główna2020-05-25 14:34:39Administratorimport
Rok 20202020-05-25 14:21:15Beata Ludwiczaknowa pozycja
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym2020-05-25 12:55:37Justyna Satanowskazmiana danych
Udostępnienie danych jednostkowych (osobowo-adresowych) z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL2020-05-25 12:52:17Justyna Satanowskazmiana danych
Zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego na wniosek i we wskazanym miejscu2020-05-25 12:46:26Aneta Raciborskazmiana danych
Porządek obrad2020-05-25 12:30:42Alicja Kowalskanowa pozycja
Porządek obrad2020-05-25 12:23:42Edyta Matyszczyknowa pozycja
Sprawozdanie Rb-Z2020-05-25 11:59:02Agnieszka Jewsiejnowa pozycja
Sprawozdanie N2020-05-25 11:57:36Agnieszka Jewsiejnowa pozycja
Sprawozdanie NDS2020-05-25 11:55:01Agnieszka Jewsiejnowa pozycja
Sprawozdanie Rb-28S2020-05-25 11:53:48Agnieszka Jewsiejnowa pozycja
Sprawozdanie Rb-27S2020-05-25 11:51:21Agnieszka Jewsiejnowa pozycja
Lista obecności2020-05-25 10:55:21Edyta Matyszczyknowa pozycja
Zamówienia do 30.000 euro2020-05-25 10:37:26Anna Bednarskanowa pozycja
ZESPÓŁ DO SPRAW ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA (Symbol BQ)2020-05-25 07:26:37Angelika Szulcnowa pozycja
Oferty pracy2020-05-22 15:16:10Małgorzata Ważyńska-Piaskowskanowa pozycja
Porządek obrad2020-05-22 13:39:15Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2020-05-22 13:29:43Edyta Matyszczyknowa pozycja
Nieruchomości2020-05-22 10:07:39Izabela Ziemska-Walczaknowa pozycja
ROK 20202020-05-22 09:52:55Alicja Kowalskazmiana danych
Akty prawa miejscowego 2020r.2020-05-22 08:55:12Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Sesja nr XX2020-05-22 08:41:18Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Sesja nr XIX2020-05-22 08:40:41Joanna Wawrzoneknowa pozycja
Wyniki głosowania2020-05-22 08:17:15Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Zarządzenia dotyczące budżetu2020-05-21 09:27:11Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2020-05-21 09:22:23Agnieszka Jewsiejnowa pozycja
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gryfino, na podstawie art. 37 ust. 1 ufp2020-05-21 08:54:11Agnieszka Jewsiejnowa pozycja
Materiały na sesję2020-05-20 14:27:09Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Nabycie lokalu mieszkalnego2020-05-20 12:31:10Teresa Drążekzmiana danych
Zwrot kaucji mieszkaniowej2020-05-20 11:58:43Teresa Drążekzmiana danych
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami2020-05-20 11:51:21Teresa Drążekzmiana danych
Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino2020-05-20 10:49:13Daniel Adamczyknowa pozycja
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza2020-05-20 08:23:48Daniel Adamczyknowa pozycja
Zamówienia powyżej 30.000 euro2020-05-19 14:46:52Magdalena Ochockanowa pozycja
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza2020-05-19 12:45:57Daniel Adamczyknowa pozycja
Zapis audio przebiegu sesji2020-05-19 10:42:59Ryszard Stempińskinowa pozycja
Zapis wideo przebiegu sesji2020-05-19 09:21:41Ryszard Stempińskinowa pozycja
Zapisy wideo przebiegu sesji2020-05-19 09:18:44Ryszard Stempińskinowa pozycja
Zapisy audio przebiegu sesji2020-05-19 09:17:51Ryszard Stempińskinowa pozycja
Porządek obrad2020-05-19 08:57:48Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Terminarz posiedzeń Komisji Rady2020-05-19 08:27:28Edyta Matyszczyknowa pozycja
Opinie Komisji do projektów uchwał2020-05-18 09:38:54Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2020-05-15 13:11:23Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2020-05-15 13:06:49Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2020-05-15 13:01:11Edyta Matyszczyknowa pozycja
Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności2020-05-14 10:52:27Justyna Satanowskazmiana danych
Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych2020-05-14 10:51:31Justyna Satanowskazmiana danych
Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych2020-05-14 10:50:56Justyna Satanowskazmiana danych
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej2020-05-14 10:41:13Justyna Satanowskazmiana danych