Zadania i kompetencje

Zadania i kompetencje samorządów gminnych reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami).