Strona główna

 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

ul.1 Maja 16, 74-100 Gryfino

 
  Dni i godziny otwarcia Urzędu

  poniedziałki w godz. 800 - 1600  

  pozostałe dni robocze 730 - 1530

  Dni i godziny otwarcia kasy Urzędu

  poniedziałki w godz. 900 - 1600  

  pozostałe dni robocze 830 - 1430

  Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków -  Burmistrz i Zastępcy Burmistrza   poniedziałki 1500-1700  (w przypadku, gdy    poniedziałek jest dniem wolnym od pracy,  interesanci przyjmowani są w następnym dniu  w godzinach 1500 - 1600)
  Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków -  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej   czwartki 1500 – 1600 (w przypadku, gdy czwartek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny w godzinach 1500 – 1600)
  tel.

  91-416-20-11

  fax   91-416-27-02
  e-mail   burmistrz@gryfino.pl
  Adres strony internetowej   www.gryfino.pl
  NIP Gminy Gryfino   8581726078
  REGON Gminy Gryfino   811684551
  Numer ewidencyjny Gminy Gryfino   3206043
 
 Adresy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na platformie ePUAP  /UMIGG/skrytka
    /UMIGG/SkrytkaESP 
 
  Burmistrz Miasta i Gminy  Mieczysław Sawaryn tel. 91-416-22-10
  Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy  Paweł Nikitiński
 Tomasz Miler
  Sekretarz Miasta i Gminy  Ewa Sznajder  tel. 91-416-37-80
  Skarbnik Miasta i Gminy  Beata Blejsz 
 
  Całodobowy telefon alarmowy do dyżurnego Straży Miejskiej 986 lub 91-416-81-60

  w sytuacjach nadzwyczajnych  - patrol Straży Miejskiej +48 668 697 039

   Spis telefonów wewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
   Spis adresów e-mail  Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
 
   Numer konta bankowego
 1. Dla osób płacących w Polsce
  Na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie
  61 1240 3855 1111 0010 1241 6308
   

 2. Rachunek bankowy dla dokonania opłaty skarbowej
  92 1240 2092 9600 5055 5555 5555
   

 3. Rachunek bankowy dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  93 1240 3927 1111 0010 4959 4860
   

 4. Dla osób płacących poza granicami Polski
  SWIFT: PKOPPLPW
  IBAN:   PL61124038551111001012416308