Strona główna

 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
ul.1 Maja 16, 74-100 Gryfino

  Dni i godziny otwarcia Urzędu

poniedziałki w godz. 800 - 1600  

pozostałe dni robocze 730 - 1530

 
  Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn tel. 91-416-22-10
  Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Paweł Nikitiński
Tomasz Miler
     
  Sekretarz Miasta i Gminy Ewa Sznajder  tel. 91-416-37-80
  Skarbnik Miasta i Gminy Beata Blejsz 
   
  tel.

  91-416-20-11

  fax   91-416-27-02
  e-mail   gmina@gryfino.pl
  Adres strony internetowej   www.gryfino.pl
  NIP Gminy Gryfino   8581726078
  REGON Gminy Gryfino   811684551
  Numer ewidencyjny Gminy Gryfino   3206043
   
  Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków -  Burmistrz i Zastępcy Burmistrza Ze względu na zagrożenie epidemiczne skargi i wnioski mieszkańców  przyjmowane są  w formie pisemnej, elektronicznej na adres gmina@gryfino.pl oraz telefonicznej w godzinach pracy Urzędu.
  Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków -  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ze względu na zagrożenie epidemiczne skargi i wnioski mieszkańców przyjmowane są  w formie pisemnej, elektronicznej na adres  bor@gryfino.pl  oraz  telefonicznej w godzinach pracy Urzędu.
 
 Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP    /UMIGG/skrytka
   /UMIGG/SkrytkaESP 
 
Całodobowy telefon alarmowy do dyżurnego Straży Miejskiej 986 lub 91-416-81-60
w sytuacjach nadzwyczajnych  - patrol Straży Miejskiej +48 668 697 039
 

 

Z dniem 11 maja 2021 r. przywraca się bezpośrednią obsługę interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w następujących godzinach:

 1. siedziba Urzędu przy ul. 1 Maja 16:
  poniedziałek 8.00 – 16.00,
  wtorek – piątek 7.30 – 15.30
   
 2. siedziba Urzędu przy ul. Parkowej 3:
  poniedziałek 9.00 – 16.00
  wtorek – piątek 9.00 – 15.30

Wizyta w siedzibach Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie możliwa jest po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej umówieniu się. Umówienia nie wymaga załatwienie spraw związanych ze sporządzeniem aktu urodzenia lub zgonu.

Nadal obowiązują wszelkie zasady bezpieczeństwa, w tym bezwzględne zakrywanie nosa i ust oraz zachowanie dystansu.

Poniżej podajemy najważniejsze numery telefonów oraz adresy elektroniczne wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, pod którymi można uzyskać informacje dotyczące załatwianych przez Państwa spraw.

Siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16:

 • informacja ogólna Urzędu: Biuro Obsługi Interesantów, tel. 91 416 20 11, wew. 106, e-mail: boi@gryfino.pl
   
 • w sprawach bezpieczeństwa i porządku: Straż Miejska, tel. 986 lub 91 416 81 60, 91 416 20 11 wew. 286, e-mail: strazmiejska@gryfino.pl  oraz Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 91 416 28 97, 91 416 20 11 wew. 333, e-mail: kryzys@gryfino.pl
   
 • w sprawach związanych z aktami stanu cywilnego, dowodami osobistymi oraz meldunkami: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, tel. 91 416 20 11 wew. 203 i 205, e-mail: usc@gryfino.pl
   
 • w sprawach podatków i opłat: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 91 416 20 11 wew. 210 i 207, e-mail: podatki@gryfino.pl
   
 • w sprawach transportu publicznego oraz mieszkaniowych: Wydział Gospodarki Komunalnej, tel. 91 416 20 11 wew. 215, e-mail: gospodarka.komunalna@gryfino.pl
   
 • w sprawach planowania przestrzennego: Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska tel. 91 416 20 11 wew. 312 e-mail: planowanie@gryfino.pl
   
 • w sprawach inwestycyjnych:  Wydział Inwestycji i Rozwoju tel. 91 416 20 11 wew. 111
   e-mail: inwestycje@gryfino.pl

Siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. Parkowej 3 (Bank PEKAO S.A)

 • w sprawach działalności gospodarczej i gospodarki nieruchomościami: Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,  tel. 91 416 20 11 wew. 413, e-mail: nieruchomosci@gryfino.pl
 • w sprawach oświaty i spraw społecznych:  Wydział Edukacji i Spraw Społecznych tel. 91 416 20 11 wew. 462 lub 463 e-mail: edukacja@gryfino.pl
 • w sprawach promocji i komunikacji: Referat Promocji i Komunikacji Społecznej tel. 91 416 20 11 wew. 400 e-mail: informacje@gryfino.pl

Pozostałe numery telefonów oraz adresy elektroniczne komórek organizacyjnych Urzędu oraz dane kontaktowe jednostek organizacyjnych gminy znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.bip.gryfino.pl

Kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Gryfinie możliwy będzie również poprzez złożenie dokumentów do skrzynki podawczej znajdującej się przy Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie przy ul. 1 Maja oraz za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: /UMIGG/skrytka lub /UMIGG/SkrytkaESP oraz posiadanego e-podpisu, tzw. podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

KOMUNIKAT
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO W SPRAWIE
FUNKCJONOWANIA PUNKTU KASOWEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, iż z powodu braku ofert ze strony banków w zakresie prowadzenia bezpłatnej obsługi bankowej Gminy Gryfino od dnia 1.01.2022 roku nie będzie prowadzony punkt kasowy w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino.
Jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Gryfino w celu umożliwienia dokonania płatności z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej od dnia 1.01.2022 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino będą zainstalowane terminale płatnicze obsługiwane przez pracowników Urzędu. Można będzie, bez dodatkowych kosztów, przy pomocy karty płatniczej uregulować zobowiązanie pieniężne.
Serdecznie zachęcam do korzystania z bezgotówkowej formy płatności.

Płatności (m.in. z tytułu podatków, opłat lokalnych,  odpadów komunalnych, opłaty skarbowej itp.) dokonywane w pokoju nr 7 (Wydział Podatków i Opłat Lokalnych) za pośrednictwem terminali płatniczych realizowane są:

 • w poniedziałek w godzinach 8:00-15:30,
 • od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:00.

Płatności na rzecz gminy Gryfino można dokonać na rachunki bankowe podane Państwu w indywidualnych decyzjach podatkowych, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy:
93 1240 3927 1111 0010 4959 4860.

Inne zobowiązania stanowiące dochody Gminy Gryfino, należy wpłacać na rachunek bankowy:
61 1240 3855 1111 0010 1241 6308
.

Rachunek bankowy na dokonanie opłaty skarbowej: 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych spraw i niezbędnych dokumentów, a także rachunków bankowych dostępne są na stronie: www.bip.gryfino.pl

   Numer konta bankowego
 1. Dla osób płacących w Polsce
  Na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie
  61 1240 3855 1111 0010 1241 6308

 2. Rachunek bankowy dla dokonania opłaty skarbowej
  92 1240 2092 9600 5055 5555 5555

 3. Rachunek bankowy dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  93 1240 3927 1111 0010 4959 4860

 4. Dla osób płacących poza granicami Polski
  SWIFT: PKOPPLPW
  IBAN:   PL61124038551111001012416308