Strona główna

 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

ul.1 Maja 16, 74-100 Gryfino

 
  Dni i godziny otwarcia Urzędu

poniedziałki w godz. 800 - 1600  

pozostałe dni robocze 730 - 1530

  Dni i godziny otwarcia kasy Urzędu

poniedziałek - piątek w godz. 1000 - 1400 

  Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków -  Burmistrz i Zastępcy Burmistrza poniedziałki 1500-1700  (w przypadku, gdy    poniedziałek jest dniem wolnym od pracy,  interesanci przyjmowani są w następnym dniu  w godzinach 1500 - 1600)
  Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków -  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej czwartki 1500 – 1600 (w przypadku, gdy czwartek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny w godzinach 1500 – 1600)
  tel.

  91-416-20-11

  fax   91-416-27-02
  e-mail   burmistrz@gryfino.pl
  Adres strony internetowej   www.gryfino.pl
  NIP Gminy Gryfino   8581726078
  REGON Gminy Gryfino   811684551
  Numer ewidencyjny Gminy Gryfino   3206043
 
 Adresy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na platformie ePUAP  /UMIGG/skrytka
    /UMIGG/SkrytkaESP 
 
  Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn tel. 91-416-22-10
  Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Paweł Nikitiński
Tomasz Miler
  Sekretarz Miasta i Gminy Ewa Sznajder  tel. 91-416-37-80
  Skarbnik Miasta i Gminy Beata Blejsz 
 
  Całodobowy telefon alarmowy do dyżurnego Straży Miejskiej 986 lub 91-416-81-60

  w sytuacjach nadzwyczajnych  - patrol Straży Miejskiej +48 668 697 039

   Spis telefonów wewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
   Spis adresów e-mail  Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Informacja dotycząca obsługi interesantów w związku
z wystąpieniem zagrożenia wirusem Covid-19

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16 przyjmuje interesantów w godzinach:
- poniedziałki w godz. 800 - 1600  
- pozostałe dni robocze 730 - 1530

Kasa Urzędu czynna jest:
poniedziałek – piątek w godz. 1000 - 1400  

Wydziały zlokalizowane w Banku PEKAO S.A. przy ul. Pakowej 3 w Gryfinie: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa,  Gospodarki Nieruchomościami oraz Referat Promocji i Komunikacji Społecznej przyjmuje interesantów w specjalnie przygotowanym punkcie znajdującym się w holu budynku banku na II piętrze w godzinach:
- poniedziałki w godz. 930 - 1600
- pozostałe dni robocze 930 - 1530

Nadal zaleca się składanie wniosków i podań poprzez:

 • wysłanie pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino,
 • złożenie za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: /UMIGG/skrytka lub /UMIGG/SkrytkaESP oraz posiadanego e-podpisu, tzw. podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego,
 • wrzucenie do specjalnie przygotowanej urny, która znajduje się przy Biurze Obsługi Interesantów.

Urna jest dostępna w poniedziałek w godzinach 800 - 1600, od wtorku do piątku w godzinach 730 – 1530. Wnioski należy wrzucać do urny w zaklejonych kopertach, udostępnionych na stoliku przy urnie. Na wnioskach należy podać dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Na kopercie należy „hasłowo” wpisać rodzaj sprawy lub nazwę wydziału, do którego kierowany jest wniosek. Do wniosków należy dołączyć wymagane załączniki oraz (jeśli jest to wymagane) potwierdzenie opłaty.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych spraw i niezbędnych dokumentów, a także rachunków bankowych dostępne są na stronie: www.bip.gryfino.pl

 

   Numer konta bankowego
 1. Dla osób płacących w Polsce
  Na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie
  61 1240 3855 1111 0010 1241 6308

 2. Rachunek bankowy dla dokonania opłaty skarbowej
  92 1240 2092 9600 5055 5555 5555

 3. Rachunek bankowy dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  93 1240 3927 1111 0010 4959 4860

 4. Dla osób płacących poza granicami Polski
  SWIFT: PKOPPLPW
  IBAN:   PL61124038551111001012416308