Strona główna

 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

ul.1 Maja 16, 74-100 Gryfino

 
  Dni i godziny otwarcia Urzędu

  poniedziałki w godz. 800 - 1600  

  pozostałe dni robocze 730 - 1530

  Dni i godziny otwarcia kasy Urzędu

  poniedziałki w godz. 900 - 1600  

  pozostałe dni robocze 830 - 1430

  Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków -  Burmistrz i Zastępcy Burmistrza   poniedziałki 1500-1700  (w przypadku, gdy    poniedziałek jest dniem wolnym od pracy,  interesanci przyjmowani są w następnym dniu  w godzinach 1500 - 1600)
  Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków -  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej   czwartki 1500 – 1600 (w przypadku, gdy czwartek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny w godzinach 1500 – 1600)
  tel.

  91-416-20-11

  fax   91-416-27-02
  e-mail   burmistrz@gryfino.pl
  Adres strony internetowej   www.gryfino.pl
  NIP Gminy Gryfino   8581726078
  REGON Gminy Gryfino   811684551
  Numer ewidencyjny Gminy Gryfino   3206043
 
 Adresy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na platformie ePUAP  /UMIGG/skrytka
    /UMIGG/SkrytkaESP 
 
  Burmistrz Miasta i Gminy  Mieczysław Sawaryn tel. 91-416-22-10
  Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy  Paweł Nikitiński
 Tomasz Miler
  Sekretarz Miasta i Gminy  Ewa Sznajder  tel. 91-416-37-80
  Skarbnik Miasta i Gminy  Beata Blejsz 
 
  Całodobowy telefon alarmowy do dyżurnego Straży Miejskiej 986 lub 91-416-81-60

  w sytuacjach nadzwyczajnych  - patrol Straży Miejskiej +48 668 697 039

   Spis telefonów wewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
   Spis adresów e-mail  Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
 
   Numer konta bankowego
  1. Dla osób płacących w Polsce
    Na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie
    nr  61 1240 3855 1111 0010 1241 6308

  2. Dla osób płacących poza granicami Polski
    SWIFT: PKOPPLPW
    IBAN:   PL61124038551111001012416308