Strona główna

 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
ul.1 Maja 16, 74-100 Gryfino

  Dni i godziny otwarcia Urzędu

poniedziałki w godz. 800 - 1600  

pozostałe dni robocze 730 - 1530

 
  Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn tel. 91-416-22-10
  Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Paweł Nikitiński
Tomasz Miler
     
  Sekretarz Miasta i Gminy Ewa Sznajder  tel. 91-416-37-80
  Skarbnik Miasta i Gminy Beata Blejsz 
   
  tel.

  91-416-20-11

  fax   91-416-27-02
  e-mail   burmistrz@gryfino.pl
  Adres strony internetowej   www.gryfino.pl
  NIP Gminy Gryfino   8581726078
  REGON Gminy Gryfino   811684551
  Numer ewidencyjny Gminy Gryfino   3206043
   
  Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków -  Burmistrz i Zastępcy Burmistrza Ze względu na zagrożenie epidemiczne skargi i wnioski mieszkańców  przyjmowane są  w formie pisemnej, elektronicznej na adres burmistrz@gryfino.pl oraz telefonicznej w godzinach pracy Urzędu.
  Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków -  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ze względu na zagrożenie epidemiczne skargi i wnioski mieszkańców przyjmowane są  w formie pisemnej, elektronicznej na adres  bor@gryfino.pl  oraz  telefonicznej w godzinach pracy Urzędu.
 
 Adresy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na platformie ePUAP  /UMIGG/skrytka
/UMIGG/SkrytkaESP 
 
Całodobowy telefon alarmowy do dyżurnego Straży Miejskiej 986 lub 91-416-81-60
w sytuacjach nadzwyczajnych  - patrol Straży Miejskiej +48 668 697 039
 
Spis telefonów wewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
Spis adresów e-mail  Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
 

Informacja dotycząca obsługi interesantów w związku
z wystąpieniem zagrożenia wirusem Covid-19

W związku z trwającym stanem epidemii oraz obowiązkiem zapobiegania i zwalczania zakażeń wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze pojawianie się nowych przypadków zakażeń na terenie Gminy Gryfino, w szczególności w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, a równocześnie umożliwienia interesantom załatwienie spraw urzędowych przy zapewnieniu bezpieczeństwa wprowadza się od dnia 12 października 2020 r. do odwołania następujące ograniczenia:

 1. Wizyta w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie (wejście do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie od ul. Parkowej) jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej umówieniu się – najważniejsze nr telefonów:
  1. Biuro Obsługi Interesantów: 91 416 20 11 wew. 156
  2. Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich: 91 416 20 11 wew. 203
  3. Straż Miejska: 986
 2. Sprawy można załatwiać korzystając z platformy ePUAP przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: /UMIGG/skrytka lub /UMIGG/SkrytkaESP, poczty elektronicznej i poprzez złożenie dokumentów w skrzynce podawczej (wejście do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie od ul. Parkowej):
  1. informacja ogólna Urzędu:
  2. w sprawach bezpieczeństwa i porządku:
  3. w sprawach związanych z aktami stanu cywilnego, dowodami osobistymi oraz meldunkami:
   Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, e-mail: usc@gryfino.pl
  4. w sprawach podatków i opłat:
   Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, e-mail: podatki@gryfino.pl
  5. w sprawach transportu publicznego oraz mieszkaniowych:
   Wydział Gospodarki Komunalnej, e-mail: mariusz.tarka@gryfino.pl
  6. w sprawach działalności gospodarczej i gospodarki nieruchomościami:
   Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami e-mail: nieruchomosci@gryfino.pl
  7. w sprawach zamówień publicznych:
   Wydział Zamówień Publicznych, e-mail: zamowienia.publiczne@gryfino.pl
  8. w sprawach inwestycyjnych:
   Wydział Inwestycji i Rozwoju, e-mail: inwestycje@gryfino.pl
  9. w sprawach związanych z obsługą Rady Miejskiej:
   Biuro Obsługi Rady, e-mail: bor@gryfino.pl
  10. w sprawach z zakresu edukacji i spraw społecznych
   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, e-mail: edukacja@gryfino.pl
  11. w sprawach finansowych:
   Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino, e-mail: skarbnik@gryfino.pl
   Wydział Finansowo-Księgowy, e-mail: finanse@gryfino.pl
  12. w sprawach związanych z promocją i komunikacją społeczną
   Referat Promocji i Komunikacji Społecznej, e-mail: Informacje@gryfino.pl
 3. Zamknięta zostaje kasa Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, a wszelkich płatności można dokonywać w Banku PEKAO S.A. lub bezpośrednio na rachunki bankowe podane na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl.
 4. Skargi, wnioski i petycje Burmistrz przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej oraz platformy ePUAP.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych spraw i niezbędnych dokumentów, a także rachunków bankowych dostępne są na stronie: www.bip.gryfino.pl

   Numer konta bankowego
 1. Dla osób płacących w Polsce
  Na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie
  61 1240 3855 1111 0010 1241 6308

 2. Rachunek bankowy dla dokonania opłaty skarbowej
  92 1240 2092 9600 5055 5555 5555

 3. Rachunek bankowy dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  93 1240 3927 1111 0010 4959 4860

 4. Dla osób płacących poza granicami Polski
  SWIFT: PKOPPLPW
  IBAN:   PL61124038551111001012416308