Oświadczenia majątkowe radnych na początek V kadencji

Kazimierz Antoni Fischbach


1. Oświadczenia majatkowe 
[145579 bajtów]

2. Oświadczenia majatkowe 
[134477 bajtów]

3. Oświadczenia majatkowe 
[145458 bajtów]

4. Oświadczenia majatkowe 
[135120 bajtów]

5. Oświadczenia majatkowe 
[55940 bajtów]