Oświadczenia majątkowe radnych na początek V kadencji

Janina Nikitińska


1. Oświadczenia majatkowe 
[141594 bajtów]

2. Oświadczenia majatkowe 
[145917 bajtów]

3. Oświadczenia majatkowe 
[145217 bajtów]

4. Oświadczenia majatkowe 
[148095 bajtów]

5. Oświadczenia majatkowe 
[54869 bajtów]