Oświadczenia majątkowe radnych na początek V kadencji

Andrzej Kułdosz


1. Oświadczenia majatkowe 
[131738 bajtów]

2. Oświadczenia majatkowe 
[148070 bajtów]

3. Oświadczenia majatkowe 
[172755 bajtów]

4. Oświadczenia majatkowe 
[124199 bajtów]

5. Oświadczenia majatkowe 
[54874 bajtów]