Oświadczenia majątkowe radnych na początek V kadencji

Paweł Mariusz Nikitiński


1. Oświadczenia majatkowe 
[145374 bajtów]

2. Oświadczenia majatkowe 
[130789 bajtów]

3. Oświadczenia majatkowe 
[151956 bajtów]

4. Oświadczenia majatkowe 
[127746 bajtów]

5. Oświadczenia majatkowe 
[46390 bajtów]