Oświadczenia majątkowe radnych na początek V kadencji

Artur Adam Nycz


1. Oświadczenia majatkowe 
[113553 bajtów]

2. Oświadczenia majatkowe 
[115736 bajtów]

3. Oświadczenia majatkowe 
[144550 bajtów]

4. Oświadczenia majatkowe 
[152411 bajtów]

5. Oświadczenia majatkowe 
[53065 bajtów]