Oświadczenia majątkowe radnych na początek V kadencji

Marcin Para


1. Oświadczenia majatkowe 
[127134 bajtów]

2. Oświadczenia majatkowe 
[135493 bajtów]

3. Oświadczenia majatkowe 
[165598 bajtów]

4. Oświadczenia majatkowe 
[127259 bajtów]

5. Oświadczenia majatkowe 
[52420 bajtów]