Oświadczenia majątkowe radnych na początek V kadencji

Rafał Józef Guga


1. Oświadczenia majatkowe 
[126306 bajtów]

2. Oświadczenia majatkowe 
[142780 bajtów]

3. Oświadczenia majatkowe 
[170785 bajtów]

4. Oświadczenia majatkowe 
[124041 bajtów]

5. Oświadczenia majatkowe 
[55462 bajtów]