Oświadczenia majątkowe radnych na początek V kadencji

Eugeniusz Robak


1. Oświadczenia majatkowe 
[134608 bajtów]

2. Oświadczenia majatkowe 
[134001 bajtów]

3. Oświadczenia majatkowe 
[147063 bajtów]

4. Oświadczenia majatkowe 
[136420 bajtów]

5. Oświadczenia majatkowe 
[52307 bajtów]