Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino

Maria Halina Czechowska - Przedszkole NR 2 w Gryfiniewedług stanu na dzień 31 sierpnia 2005

Oświadczenie majątkowe
Maria Halina Czechowska
Częsc 1 Częsc 2 Częsc 3 Częsc 4 Częsc 5
Lista załączników:
Częsc 1 [101663 bajtów]
Częsc 2 [93773 bajtów]
Częsc 3 [93189 bajtów]
Częsc 4 [99957 bajtów]
Częsc 5 [48226 bajtów]