Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino

Janina Wiesława Tyła - Młodzieżowy Dom Kultury w Gryfiniewedług stanu na dzień 31 sierpnia 2005

Oświadczenie majątkowe
Janina Wiesława Tyła
Częsc 1 Częsc 2 Częsc 3 Częsc 4 Częsc 5
Lista załączników:
Częsc 1 [105864 bajtów]
Częsc 2 [102446 bajtów]
Częsc 3 [102324 bajtów]
Częsc 4 [101136 bajtów]
Częsc 5 [27518 bajtów]