Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Teresa Drążek - Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Oświadczenie majątkowe
Teresa Drążek
Częsc 1 Częsc 2 Częsc 3 Częsc 4 Częsc 5
Lista załączników:
Częsc 1 [130474 bajtów]
Częsc 2 [116941 bajtów]
Częsc 3 [145376 bajtów]
Częsc 4 [118261 bajtów]
Częsc 5 [38457 bajtów]