Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.139. 2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Lista załączników:
ZARZĄDZENIE [193900 bajtów]