Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Lista załączników:
Zarządzenie Burmistrza [141415 bajtów]