Jubileusz setnych urodzin

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO VII/2

27.02.2018r.

JUBILEUSZ SETNYCH URODZIN

Podstawa prawna:
Nie dotyczy.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgłoszenie.

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do dwóch tygodni od daty zgłoszenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
(symbol USC.SO), 
 pokój nr 1 i nr 3, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 203.
e- mail USC usc@gryfino.pl

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Uroczystość w siedzibie USC lub miejscu pobytu jubilata z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino lub jego przedstawiciela.

VI. INFORMACJE DODATKOWE:
Nie dotyczy.