Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/131/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r

UCHWAŁA NR XVI/131/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 grudnia 2015 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  29 listopada 2007 r.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Gryfino załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie:„Wykaz placów zabaw, na których obowiązuje „Regulamin korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Gryfino.

 1. Plac zabaw w Gryfinie, przy ul. Artyleryjskiej
 2. Plac zabaw w Gryfinie, przy ul. Kolejowej
 3. Plac zabaw w Gryfinie, przy ul. Rapackiego
 4. Plac zabaw w Gryfinie, przy ul. Parkowej (Park Miejski)
 5. Plac zabaw w Gryfinie, przy ul. Asnyka/Krasińskiego
 6. Plac zabaw w Gryfinie, przy ul. Wodnika (przy CW Laguna)
 7. Plac zabaw w Gryfinie, przy ul. Flisaczej
 8. Plac zabaw w miejscowości Bartkowo
 9. Plac zabaw w miejscowości Borzym
 10. Plac zabaw w miejscowości Chlebowo
 11. Plac zabaw w miejscowości Chwarstnica
 12. Plac zabaw w miejscowości Czepino
 13. Plac zabaw w miejscowości Daleszewo
 14. Plac zabaw w miejscowości Dołgie
 15. Plac zabaw w miejscowości Drzenin
 16. Plac zabaw w miejscowości Gardno (przy Zespole Szkół)
 17. Plac zabaw w miejscowości Gardno (przy boisku sportowym)
 18. Plac zabaw w miejscowości Gardno (przy ul. Żelisławieckiej)
 19. Plac zabaw w miejscowości Krajnik
 20. Plac zabaw w miejscowości Krzypnica
 21. Plac zabaw w miejscowości Mielenko Gryfińskie
 22. Plac zabaw w miejscowości Nowe Czarnowo
 23. Plac zabaw w miejscowości Parsówek
 24. Plac zabaw w miejscowości Pniewo
 25. Plac zabaw w miejscowości Radziszewo (przy Szkole Podstawowej)
 26. Plac zabaw w miejscowości Sobiemyśl
 27. Plac zabaw w miejscowości Sobieradz
 28. Plac zabaw w miejscowości Stelinko
 29. Plac zabaw w miejscowości Steklno (w centrum wsi)
 30. Plac zabaw w miejscowości Steklno (przy plaży)
 31. Plac zabaw w miejscowości Stare Brynki
 32. Plac zabaw w miejscowości Wirów
 33. Plac zabaw w miejscowości Wełtyń
 34. Plac zabaw w miejscowości Zaborze
 35. Plac zabaw w miejscowości Żabnica (przy Szkole Podstawowej)
 36. Plac zabaw w miejscowości Żórawie
 37. Plac zabaw w miejscowości Wysoka Gryfińska”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zmiana w Uchwale Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Gryfino podyktowana została tym, że Gmina Gryfino wykonała trzy nowe place zabaw w miejscowościach Gryfino, Steklno oraz Wysoka Gryfińska.
W związku z powyższym należało dodać je do wykazu placów zabaw, na których obowiązuje „Regulamin korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Gryfino”.

Sporządził:
Daniel Cieślak