Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok

Lista załączników:
ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO [57064 bajtów]