Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok

Lista załączników:
ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO [125072 bajtów]